สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เถากระดึงช้าง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Argyreia lanceolata Choisy

Convolvulaceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 5 ม. ลำต้นมีขนยาวสีเงิน ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 6-17 ซม. ปลายมน มีติ่งแหลม แผ่นใบด้านล่างมีขนกระจาย ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ช่อดอกสั้น ส่วนมากมี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 0.6-1 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวได้ถึง 1.2 ซม. ร่วงเร็ว มีขนหนาแน่น กลีบเลี้ยง 3 กลีบนอกรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 1.2-2 ซม. มีขนหยาบด้านนอก กลีบคู่ในกว้างกว่าเล็กน้อย ขยายในผล ดอกรูปแตร สีม่วงอมแดง ยาว 5-6.3 ซม. ปลายเรียบหรือเป็นติ่งสั้น ๆ เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน ยาว 2.6-3.4 ซม. จานฐานดอกจัก 5 พู ตื้น ๆ รังไข่เกลี้ยง มี 2 ช่อง เกสรเพศเมียยาว 3.6-4 ซม. ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. เกลี้ยง เมล็ดยาว 3-4.5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือพุงหมู, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ แทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมสนเขา ความสูง 100-800 เมตร รากหนา ทนไฟและความแห้งแล้ง

เถากระดึงช้าง: ช่อดอกออกตามซอกใบ สั้น มี 1-3 ดอก กลีบเลี้ยงมีขนหยาบด้านนอก ดอกรูปแตร ปลายเรียบหรือเป็นติ่งสั้น ๆ (ภาพ: อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G. and P. Traiperm. (2010). Convolvulaceae (Argyreia). In Flora of Thailand Vol. 10(3): 350-351.