สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ดาวเงินไทยทอง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Argostemma thaithongiae Sridith

Rubiaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-20 ซม. ลำต้นอวบน้ำ หูใบรูปไข่ ยาวได้ถึง 4 มม. ปลายแยก 2 แฉก ใบเรียงตรงข้าม 2-3 คู่ ใกล้ยอด แผ่นใบรูปรี ยาว 2-10 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ยอด ก้านช่อยาวได้ถึง 2.5 ซม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยม มี 1-2 คู่ ยาว 1.5-2 มม. เชื่อมติดกันที่โคน ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มม. ดอกรูประฆัง หลอดกลีบยาว 3-4 มม. มี 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-4 มม. บานออก เกสรเพศผู้แยกกัน อับเรณูมีรูเปิดที่ปลาย รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 4 มม. ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประดับหิน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยเชียงดาวและดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นบนเขาหินปูน ความสูง 600-2000 เมตร

ดาวเงินไทยทอง: ใบเรียงตรงข้าม มี 2-3 คู่ ใกล้ยอด ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกสั้น ๆ ที่ยอด ดอกรูประฆัง เกสรเพศผู้แยกกัน อับเรณูมีรูเปิดที่ปลาย (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Sridith, K. (1999). Four new species, a new variety, and a status change in Argostemma (Rubiaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 19(2): 174, as ‘thaithongae’.