สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประดับหิน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Argostemma rotundicalyx Sridith

Rubiaceae

ไม้ล้มลุก สูง 5-12 ซม. ใบมี 2-3 คู่ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 2.4-9 ซม. แผ่นใบมีขนด้านบนและเส้นแขนงใบด้านล่าง ไร้ก้านหรือมีก้านยาวได้ถึง 2 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกปลายม้วน มี 2-4 ดอก ก้านช่อยาว 3-5 ซม. ใบประดับ มี 1 คู่ รูปรี ยาวประมาณ 2.5 มม. ก้านดอกยาว 0.5-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ ดอกรูปดาว มี 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 1-1.2 ซม. อับเรณูติดกันเป็นรูปกรวย แตกตามยาว ยาว 4-5 มม. ปลายมีรยางค์ยาว ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.8-1 ซม. ยื่นเลยอับเรณู ผลเกลี้ยง

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ขึ้นบนหินปูนในป่าดิบชื้น ความสูง 100-250 เมตร

ประดับหิน: ใบมี 2-3 คู่ แผ่นใบมีขนด้านบนและเส้นแขนงใบด้านล่าง ช่อดอกมี 2-4 ดอก อับเรณูเชื่อมติดกันรูปกรวย (ภาพ: ถ้ำเขาเต่า กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Puff, C. (2009). Argostemma siamense Puff, a new name for A. monophyllum Sridith (Rubiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 139.

Sridith, K. (1999). A synopsis of the genus Argostemma Wall. (Rubiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 27: 125, 132.

Sridith, K. (1999). Four new species, a new variety, and a status change in Argostemma (Rubiaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 19(2): 171-178.