สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประดับหินกลีบพับ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Argostemma lobulatum Craib var. variabile Sridith

Rubiaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 25 ซม. ใบมี 1-6 คู่ เรียงชิดกัน ใบตรงข้ามขนาดต่างกันมาก รูปไข่ รูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือรูปใบหอกกลับ ยาว 3-20 ซม. ใบขนาดเล็กยาวประมาณ 3 มม. เกลี้ยงหรือมีขนด้านบน ไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงหรือคล้ายช่อซี่ร่ม มีได้ถึง 16 ดอก ใบประดับส่วนมากมี 5 ใบ รูปไข่หรือแกมรูปสามเหลี่ยม ยาวได้ถึง 6 มม. โคนเชื่อมติดกัน ก้านดอกสั้นหรือยาวได้ถึง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ ดอกรูประฆัง หลอดกลีบดอกยาว 2-3 มม. มี 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 2-5 มม. พับงอกลับ อับเรณูติดกันคล้ายโคน ยาวประมาณ 2 มม. แตกตามยาว ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 5 มม. ผลเกลี้ยงหรือมีขนประปราย

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ขึ้นบนหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร ส่วน var. lobulatum ช่อดอก ก้านดอก และกลีบเลี้ยงมีขนสั้นนุ่ม พบที่เขาหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประดับหินกลีบพับ: ใบเรียงชิดกัน ใบตรงข้ามขนาดต่างกันมาก ก้านดอกเกลี้ยง ดอกรูประฆัง มี 5 กลีบ พับงอกลับ (ภาพ: หาดในยาง ตรัง - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Puff, C. (2009). Argostemma siamense Puff, a new name for A. monophyllum Sridith (Rubiaceae). Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 139.

Sridith, K. (1999). A synopsis of the genus Argostemma Wall. (Rubiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 27: 125, 132.

Sridith, K. (1999). Four new species, a new variety, and a status change in Argostemma (Rubiaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 19(2): 171-178.