สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เมงไพร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Antheroporum glaucum Z. Wei

Fabaceae

ดูที่ ทลายเขาทลายเขา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Antheroporum glaucum Z. Wei

Fabaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ไม่มีหูใบ ใบประกอบมีใบย่อย 1-3 คู่ ยาว 25-30 ซม. ก้านยาว 6-7 ซม. ใบย่อยเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 12-22 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง แผ่นใบมีนวลด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ใบแห้งสีดำ ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 2-5 ช่อ ยาว 7-10 ซม. มีใบประดับหุ้มตาช่อดอก แต่ละกระจุกมี 1-2 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาวประมาณ 5 มม. ปลายจักไม่ชัดเจน ดอกสีขาวหรืออมม่วง ยาวประมาณ 7 มม. กลีบกลางกลม กลีบปีกเชื่อมติดกลีบคู่ล่างบางส่วน เกสรเพศผู้เชื่อมติดกลุ่มเดียว อับเรณูมีรูเปิดที่ปลาย รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียสั้น ฝักรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-5.5 ซม. ปลายมีจะงอย มี 1-2 เมล็ด กลมแบน ๆ มีขั้วเมล็ด

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ตอนบน ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้นที่เป็นเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

สกุล Antheroporum Gagnep. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Faboideae เผ่า Millettieae มี 4-5 ชนิด พบที่จีนตอนใต้ พม่า และเวียดนาม ในไทยอาจมีเพียงชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “anthera” อับเรณู และ “poros” รูเปิด ตามลักษณะของอับเรณู

ชื่ออื่น   ทลายเขา (ประจวบคีรีขันธ์); เมงไพร (นครศรีธรรมราช); ราโยด (ยะลา)

ทลายเขา: ใบประกอบมีใบย่อย 1-3 คู่ ปลายใบแหลมยาว ปลายฝักมีจะงอย (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Wei, Z. and L. Pedley. (2010). Fabaceae (Antheroporum). In Flora of China Vol. 10: 173.

ราโยด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Antheroporum glaucum Z. Wei

Fabaceae

ดูที่ ทลายเขา