สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กระบาก
วันที่ 28 กันยายน 2559

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ช้าม่วง

กะหด
วันที่ 28 กันยายน 2559

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ช้าม่วง

จำปา
วันที่ 28 กันยายน 2559

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ช้าม่วง

จำปาใบเล็ก
วันที่ 28 กันยายน 2559

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ช้าม่วงช้าม่วง
วันที่ 28 กันยายน 2559

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 50 ม. พูพอนสูงได้ถึง 3 ม. ชันสีขาวขุ่น มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน หูใบด้านใน ช่อดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอกด้านนอก หูใบรูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 5-8 มม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 8-20 ซม. แผ่นใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 12-20 เส้น เรียงจรดกันใกล้ขอบใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 20 ซม. ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 มม. กลีบดอกรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายกลีบมน ยาว 7-8 มม. เกสรเพศผู้ 15 อัน อับเรณู ยาว 1-2 มม. ปลายมีรยางค์สั้น ๆ เป็นติ่งแหลม ฐานก้านเกสรเพศเมียไม่ชัดเจน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มม. ยอดเกสรจัก 3 พู ไม่ชัดเจน หลอดกลีบเลี้ยงมีขนประปราย ปีกยาว 2 ปีก ยาว 10-15 ซม. ปีกสั้น 3 ปีก ยาว 1-3 ซม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระบาก, สกุล)

พบที่อินเดีย บังกลาเทศ พม่าตอนล่าง และคาบสมุทรมลายูตอนบน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูง 300-700 เมตร เป็นไม้วงศ์ยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย พบที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ต้นกระบากใหญ่) จังหวัดตาก มีเส้นรอบวงถึง 16 เมตร สูงประมาณ 50 เมตร ชื่อ ช้าม่วง เป็นชื่อที่เรียกทางภาคใต้ หมายถึงคล้ายมะม่วง ตามลักษณะใบอ่อนที่มีสีม่วง

ชื่อพ้อง  Hopea scaphula Roxb.

ชื่ออื่น   กระบาก (กาญจนบุรี); กะหด (ภาคเหนือ); จำปา (นครศรีธรรมราช); จำปาใบเล็ก (ระนอง); ช้าม่วง (ภาคใต้); ตาบ (นครศรีธรรมราช); บากขาว (พังงา); ปีก (ตรัง, ปัตตานี)

ช้าม่วง: แผ่นใบเกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ผลมีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก (ภาพใบ: ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์; ภาพดอก: - Simon Gardner; ภาพลำต้นและผล: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 335.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 115.

ตาบ
วันที่ 28 กันยายน 2559

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ช้าม่วง

บากขาว
วันที่ 28 กันยายน 2559

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ช้าม่วง

ปีก
วันที่ 28 กันยายน 2559

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ช้าม่วง