สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กำลังวัวเถลิง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Anaxagorea luzonensis A. Gray

Annonaceae

ไม้พุ่ม สูง 0.5-2 ม. เกลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-16 ซม. โคนกลม เส้นแขนงใบข้างละ 6-9 เส้น ก้านใบยาว 0.6-2 ซม. ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก ตามซอกใบ ตรงข้ามใบ หรือตามลำต้น ก้านดอกยาว 0.6-1 ซม. ใบประดับ 1 คู่ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 5 มม. ดอกสีเขียวอมขาว กลีบวงนอก 3 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบวงใน 3 กลีบ รูปใบหอก ยาว 0.6-1 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 3 มม. มี 5-7 คาร์เพล มี 3-6 ผลย่อยแห้งแล้วแตก รูปกระบอง ยาว 1.5-3 ซม. ก้านผลยาว 1.5-2 ซม. มี 2 เมล็ด รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1 ซม. สีน้ำตาลดำเป็นมันวาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ จำปูน, สกุล)

พบที่ศรีลังกา อินเดีย ไห่หนาน พม่า ลาว เวียดนาม คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว ชวา สุมาตรา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคเหนือตอนล่างจนถึงภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูง 100-700 เมตร เป็นไม้ประดับในร่ม

ชื่ออื่น   กำลังวัวเถลิง, ช้าวัวเถลิง (ประจวบคีรีขันธ์); ชะแมบ (Trat); ปุนทา (นราธิวาส); ปูน (สุราษฎร์ธานี)

กำลังวัวเถลิง: ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก กลีบดอกวงนอก 3 กลีบ วงใน 3 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลรูปกระบอง (ภาพซ้าย: cultivated, ภาพขวา: น้ำตกสี่ขีด นครศรีธรรมราช; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae (Anaxagorea). In Flora of China Vol. 19: 673.

ชะแมบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Anaxagorea luzonensis A. Gray

Annonaceae

ดูที่ กำลังวัวเถลิง

ช้าวัวเถลิง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Anaxagorea luzonensis A. Gray

Annonaceae

ดูที่ กำลังวัวเถลิง

ปุนทา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Anaxagorea luzonensis A. Gray

Annonaceae

ดูที่ กำลังวัวเถลิง

ปูน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Anaxagorea luzonensis A. Gray

Annonaceae

ดูที่ กำลังวัวเถลิง