สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตีนเป็ดดอย
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Alstonia rupestris Kerr

Apocynaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. กิ่งมีช่องอากาศหนาแน่น เกลี้ยง ใบเรียงเป็นวงรอบ 3-5 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 2.5-13 ซม. ปลายแหลมยาว โคนสอบเรียวจรดก้านใบ ไร้ก้าน เส้นแขนงใบจำนวนมาก มีต่อมตามซอกเส้นใบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ยาว 2-5 ซม. ก้านดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. มีขนครุย กลีบดอกเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก หลอดกลีบยาว 7-8 มม. กลีบรูปขอบขนาน ปลายกลม ยาว 2.5-3 มม. ด้านในมีขน เกสรเพศผู้ติดใกล้ปากหลอดกลีบดอก จานฐานดอกจัก 2 พู คาร์เพลเกลี้ยง เกสรเพศเมียยาวประมาณ 4 มม. ผลออกเป็นฝักคู่ รูปแถบ ยาว 6-10 ซม. เมล็ดรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 8.5 มม. ปลายมนกลม ขนครุยยาวประมาณ 5 มม.

พบที่จีนตอนใต้ และภาคเหนือของไทยที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ความสูง 1700-1800 เมตร

ตีนเป็ดดอย: ใบเรียงเป็นวง ไร้ก้าน ดอกออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่; ภาพใบ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล , ภาพดอก - ณรงค์ คูณขุนทด)

เอกสารอ้างอิง

Li, B., A.J.M. Leeuwenberg and D.J. Middleton. (1995). Apocynaceae. In Flora of China Vol. 16: 154-156.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 41-48.