สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กระทุ้งฟ้าไห้
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don

Apocynaceae

ดูที่ ทุ้งฟ้า

ตีนเทียน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don

Apocynaceae

ดูที่ ทุ้งฟ้าทุ้งฟ้า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don

Apocynaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. กิ่งมีขนสั้นนุ่มประปราย ใบเรียงเป็นวงรอบ 3-4 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาว 5.5-28 ซม. ก้านใบยาว 0.5-2.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 3.5-12 ซม. ดอกสีครีม ก้านดอกยาว 2-5 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1-2 มม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกเรียงซ้อนทับด้านขวาในตาดอก หลอดกลีบยาวประมาณ 5 มม. ปากหลอดมีขนสั้นนุ่ม กลีบรูปขอบขนาน ยาว 4-7 มม. เกสรเพศผู้ติดเหนือกึ่งกลางของหลอดกลีบ จานฐานดอกไม่มีหรือเป็นวงสั้น ๆ คาร์เพลเกลี้ยง เกสรเพศเมียยาวประมาณ 2.5 มม. ผลยาว 22-40 ซม. เมล็ดรูปขอบขนาน ปลายแหลมทั้งสองด้าน ยาว 4-8 มม. ขนครุยยาวประมาณ 1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตีนเป็ด, สกุล)

พบที่จีน พม่า เวียดนาม กัมพูชา ภูมิภาคมาเลเซีย และนิวกินี ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร เปลือกและใบมีสรรพคุณหลายอย่าง เป็นยาปฏิชีวนะและต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อสามัญ  Hard Alstonia, Hard milkwood

ชื่ออื่น   กระทุ้งฟ้าไห้ (ชุมพร); ตีนเทียน (สงขลา); ทุ้งฟ้า (ภาคใต้); ทุ้งฟ้าไก่ (ชุมพร); พวมพร้าว (ปัตตานี)

ทุ้งฟ้า: ใบเรียงเป็นวงรอบ 3-4 ใบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ผลเป็นฝักคู่ เรียวยาว (ภาพดอก: น้ำตกวิภาวดี สุราษฎร์ธานี - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: น้ำตกทรายขาว ยะลา - David Middleton)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 44.

ทุ้งฟ้าไก่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don

Apocynaceae

ดูที่ ทุ้งฟ้า

พวมพร้าว
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don

Apocynaceae

ดูที่ ทุ้งฟ้า