สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เมาะ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Alocasia odora (Lindl.) K. Koch

Araceae

ไม้ล้มลุก มีไหล ขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่น มีน้ำยางสีขาว ลำต้นสูงได้ถึง 2.5 ม ใบเรียงหนาแน่นที่ยอด ใบแบบก้นปิด รูปคล้ายรูปหัวใจแกมหัวลูกศรหรือแกมรูปไข่ กว้างถึง 1 ม. ยาวได้ถึง 1.3 ม. ปลายแหลม เส้นแขนงใบข้างละ 9-12 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 1.5 ม. มีกาบบาง ๆ ช่อเชิงลดมีกาบ ออกด้านข้างที่ละ 2-3 ช่อ ระหว่างโคนก้านใบ โคนมีเกล็ดบาง ๆ ก้านช่อยาวถึงประมาณ 35 ซม. กาบหุ้มช่อดอกสีเขียวอ่อนด้าน มีนวล ยาว 13-25 ซม. คอดเหนือโคนเล็กน้อย โคนกาบรูปไข่ ปลายเรียวแคบรูปใบหอก ยาว 10-30 ซม. ปลายบาง งุ้มคล้ายหมวก ช่อดอกสั้นกว่ากาบ ก้านช่อสั้น ดอกเพศเมียอยู่ด้านล่าง ช่วงยาว 1-2 ซม. รังไข่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. ยอดเกสรเพศเมียจัก 3 พูไม่ชัดเจน สีเขียวอ่อน มีเมือกเหนียว ช่วงเป็นหมันยาวเท่า ๆ กับช่วงดอกเพศผู้ สีครีม ช่วงดอกเพศผู้สีขาว ยาว 3-5 ซม. ดอกเพศผู้เป็นเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มม. รยางค์รูปกรวย เรียวยาว สั้นกว่าช่อดอก สีขาว ช่อผลยาวได้ถึง 6 ซม. ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. สุกสีแดง

พบที่อินเดีย (อัสสัม) จีนตอนใต้ พม่า ลาว กัมพูชา และญี่ปุ่น (หมู่เกาะริวกิว) ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคใต้ ขึ้นตามที่รกร้าง ชายป่า หรือเขาหินปูน ในจีน เหง้าแก้ปวดท้อง ท้องเสีย และประคบแก้ฝี แมลง สัตว์ กัดต่อย

ชื่อพ้อง  Caladium odorum Lindl., Colocasia odora (Lindl.) Brongn.

ชื่ออื่น   เมาะ (ภาคใต้); อุตพิต (กรุงเทพฯ)

ไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ ก้านช่อดอกหนา ผลสุกสีส้มอมแดง (ภาพ: ถ้ำอินทนิล ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Boyce, P.C. and D. Sookchaloem. (2012). Araceae (Alocasia). In Flora of Thailand Vol. 11(2): 128-129.

อุตพิต
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Alocasia odora (Lindl.) K. Koch

Araceae

ดูที่ เมาะ