สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เผือกโทป้าด
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

เผือกกะลา
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

โทป๊ะ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

โหรา
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

กระดาดแดง
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

กระดาดดำ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษกระดาษ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ไม้ล้มลุก ลำต้นสูงได้ถึง 2 ม. มีน้ำยางสีขาว ใบเรียงหนาแน่นที่ยอด รูปไข่แกมสามเหลี่ยม ยาวได้ถึง 120 ซม. โคนแฉกลึกเป็นเงี่ยงลูกศร เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบอวบ ยาว 50-120 ซม. เป็นกาบประมาณกึ่งหนึ่ง ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกเป็นคู่ตามซอกกาบ กาบหุ้มช่อดอกสีครีม ยาว 13-35 ซม. โคนกาบรูปไข่ ปลายเรียวแคบรูปใบหอก ยาว 10-29 ซม. งุ้มคล้ายหมวก ช่อดอกสั้นกว่ากาบเล็กน้อย ก้านช่อสั้น ดอกเพศเมียอยู่ด้านล่าง รูปกรวย ยาว 1-2 ซม. รังไข่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ยอดเกสรเพศเมียจัก 3-5 พู สีเหลือง อันที่เป็นหมันสีครีม ช่วงดอกเพศผู้สีขาว ยาว 3-7 ซม. อับเรณูเป็นเหลี่ยม ปลายเว้า รยางค์เชื่อมติดกันคล้ายหมวก ผลรูปรี ยาวประมาณ 1.2 ซม. สุกสีส้มอมแดง

พบทั่วไปในเอเชียเขตร้อน ขึ้นตามที่รกร้าง ที่ชื้นแฉะ หรือพบเป็นไม้ประดับ ส่วนต่าง ๆ มีสารไซยาโนเจน มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง

สกุล Alocasia (Schott) G. Don มีกว่า 100 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ถึงออสเตรเลีย ในไทยมีประมาณ 12 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “a” ไม่ และชื่อสกุล Colocasia หมายถึงพืชที่คล้ายแต่ไม่ใช่สกุล Colocasia

ชื่อพ้อง  Arum macrorrhizon L.

ชื่อสามัญ  Elephant’s ear, Giant taro

ชื่ออื่น   กระดาด, กระดาดดำ, กระดาดแดง (กรุงเทพฯ); กลาดีบูเก๊าะ (มาเลย์-ยะลา); คือ, โทป๊ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); บอนกาวี, เอาะลาย (ยะลา); บึมบื้อ (เชียงใหม่); เผือกกะลา (แม่ฮ่องสอน); เผือกโทป้าด (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); มันโทป้าด (แม่ฮ่องสอน); โหรา (สงขลา, ยะลา)

กระดาษ: ไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ ใบเรียงหนาแน่น ก้านช่อดอกโผล่พ้นกาบประดับเล็กน้อย ปลายงุ้มลงคล้ายหมวก ผลสุกสีส้มอมแดง (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Boyce, P.C. and D. Sookchaloem. (2012). Araceae (Alocasia). In Flora of Thailand Vol. 11(2): 126-127.

กลาดีบูเก๊าะ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

คือ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

บอนกาวี
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

บึมบื้อ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ

มันโทป้าด
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Araceae

ดูที่ กระดาษ