สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เหง้าน้ำทิพย์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Agapetes saxicola Craib

Ericaceae

ไม้พุ่ม อิงอาศัย สูงได้ถึง 1 ม. มีรากสะสมอาหารขนาดใหญ่ มีขนต่อมหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก ก้านดอก และกลีบเลี้ยง ใบเรียงเวียนหรือเรียงเกือบตรงข้าม รูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 1-4 ซม. ปลายและโคนมนหรือแหลม ขอบม้วน เส้นใบข้างละ 4-5 เส้น ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ ยาว 2-4 ซม. มี 3-7 ดอก ในแต่ละช่อ ใบประดับรูปใบหอก ยาว 4-8 มม. ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. ใบประดับย่อย 2 ใบ ติดที่โคนก้าน ขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ฐานดอกรูปถ้วย ยาวประมาณ 2 มม. แยก 5 แฉก รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ดอกสีขาวอมชมพู รูประฆัง ยาว 0.7-1.5 ซม. ปลายบานออกแยกเป็น 5 แฉก เรียวแคบ ยาว 6-7 มม. ปลายม้วนออก เกสรเพศผู้ 10 อัน อับเรณูติดกันล้อมรอบเกสรเพศเมีย ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 4 มม. อับเรณูยาวได้ถึง 7 มม. ด้านหลังมีเดือย 2 อัน ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.2-1.4 ซม. ผลสดมีหลายเมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. สุกสีดำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประทัดดอย, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามคบไม้หรือก้อนหิน ในป่าดิบเขา ความสูง 1200-1500 เมตร

ชื่ออื่น   ยางขน, เหง้าน้ำทิพย์ (เลย)

เหง้าน้ำทิพย์: ไม้พุ่ม อิงอาศัย มีรากสะสมอาหารขนาดใหญ่ มีขนต่อมหนาแน่น ดอกสีขาวอมชมพู รูประฆัง ปลายกลีบม้วนออก ผลสุกสีดำ (ภาพ: ภูหลวง เลย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1935). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1935: 334-335.

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 110-111.

ยางขน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Agapetes saxicola Craib

Ericaceae

ดูที่ เหง้าน้ำทิพย์