สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ข้าวเย็น
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Agapetes parishii C. B. Clarke

Ericaceae

ดูที่ ประทัดดอยประทัดดอย
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Agapetes parishii C. B. Clarke

Ericaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย อาจสูงได้ถึง 2 ม. ใบเรียงเวียนรอบข้อ รูปใบหอก ยาว 10-15 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม ก้านใบยาว 0.4-1.2 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ออกสั้น ๆ ตามซอกใบหรือกิ่ง ดอกจำนวนมาก ก้านช่อยาว 4-8 มม. ก้านดอกยาว 2-2.5 ซม. ดอกสีแดงสด หลอดกลีบเลี้ยงรูปถ้วย กลีบรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 3-4 มม. หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 3 ซม. กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 3-4 มม. โค้งบานออก ก้านชูอับเรณูสั้น โคนอับเรณูไม่มีเดือย หลอดอับเรณูยาวประมาณ 2 ซม. ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มม.

พบที่อินเดีย อัสสัม และพม่า ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1000-1600 เมตร

ชื่ออื่น   ข้าวเย็น (เลย, ภาคเหนือ); ประทัดดอย (กรุงเทพฯ)

ประทัดดอย: ใบเรียงเวียนรอบข้อ ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นสั้น ๆ ออกตามซอกใบหรือกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแฉกสั้น ๆ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Barlow, B. (2002). Loranthaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(4): 689-695.

Qiu, H. and M.G. Gilbert. (2003). Loranthaceae. In Flora of China Vol. 5: 221.