สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประทัดเมืองกาญจน์
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Agapetes loranthiflora D. Don ex G. Don

Ericaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย มีขนสั้นนุ่มตามก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก หรือเกลี้ยง ใบเรียงเวียนรอบข้อ 3 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 15 ซม. โคนมนหรือเว้าตื้น ขอบจักเล็กน้อย ก้านใบสั้นมากเกือบไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น เรียงชิดกัน ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ก้านช่อสั้น มีได้ถึง 10 ดอก ก้านดอกยาว 1.5-2.5 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงรูปถ้วยตื้น ๆ กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 มม. หลอดกลีบดอกยาว 3.5-4.5 ซม. สีชมพูอ่อน มีลายเส้นสีเข้ม ปลายแฉกสีเขียวอ่อน รูปสามเหลี่ยมแคบ บานออก ยาว 0.5-1 ซม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 4 ซม. อับเรณูยาวได้ถึง 1 ซม. เปิดตามยาว โคนมีเดือย 2 อัน ขนาดเล็ก ผลกลมขนาดเล็ก มีขน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประทัดดอย, สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 700-1000 เมตร แยกเป็น var. glabrata C. B. Clarke ช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอกด้านนอกไม่มีขน

ประทัดเมืองกาญจน์: มีขนสั้นนุ่มตามช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นเรียงชิดกัน (ภาพ: ทองผาภูมิ กาญจนบุรี; ภาพซ้าย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล, ภาพขวา - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Clarke, C.B. (1881). Vacciniaceae. In Flora of British India Vol. 3: 446.

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 107-108.