สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แมวน้ำ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Agapetes hosseana Diels

Ericaceae

ดูที่ สะเภาลมสะเภาลม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Agapetes hosseana Diels

Ericaceae

ไม้พุ่ม ส่วนมากอิงอาศัย สูงได้ถึง 1 ม. โคนต้นหนา ลำต้นและกิ่งมีขนประปราย ใบเรียงเวียน รูปรี รูปไข่กลับ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 1.7-3.5 ซม. ปลายมน มีติ่งแหลมหรือเว้าตื้น โคนแหลม ขอบม้วนเข้า ก้านใบยาว 1-3 มม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2-5 ดอก ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 1-1.8 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก มีขนครุย หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 มม. กลีบแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกสีแดงอมส้มหรือเขียว หลอดกลีบดอกยาว 1.5-2.3 ซม. มีสันตามยาว กลีบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก แผ่นกลีบมักมีสีเขียว เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูยาว 0.7-1 ซม. อับเรณู ยาว 5-8 มม. รวมหลอด เดือยขนาดเล็ก ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประทัดดอย, สกุล)

พบที่พม่า และลาว ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามต้นไม้ โขดหิน หรือบนดิน โดยเฉพาะตามที่โล่งในป่าดิบเขา ความสูง 1200-2500 เมตร

ชื่ออื่น   แมวน้ำ (มูเซอร์-เชียงใหม่); สะเภาลม (ภาคกลาง)

สะเภาลม: กิ่งมีขน ใบขนาดเล็ก ขอบม้วนเข้า ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2-5 ดอก หลอดกลีบดอกมีสันตามยาว เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 103-104.