สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กันภัย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Afgekia sericea Craib

Fabaceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 15 ม. มีขนคล้ายไหมหนาแน่นตามลำต้น หูใบ แผ่นใบ ช่อดอก ใบประดับ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก หูใบรูปเคียว ยาว 1.5-2 ซม. แกนกลางใบประกอบยาว 15-23 ซม. ก้านใบยาว 2-5 ซม. ใบย่อย 4-8 คู่ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 4-8 ซม. ปลายมน มีติ่งแหลม ก้านใบยาว 2-4 มม. ใบประดับรูปไข่ โอบก้านช่อดอก ยาว 1-2.5 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 1 ม. ใบประดับย่อยรูปใบหอก ยาว 3-3.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 5-7 มม. ดอกสีเขียวอ่อนอมม่วง กลีบปีกสีม่วงเข้ม กลีบกลางรูปรี ยาว 2.5-3 ซม. กลีบปีกและกลีบคู่ล่างรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2.5 ซม. ฝักรูปรีหรือขอบขนาน ยาว 7-9 ซม. เมล็ดแบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคกลางที่สระบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขึ้นตามที่โล่งในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร เป็นไม้ประดับและไม้มงคล ปลูกต้นเดียวจะไม่ติดฝักเนื่องจากไม่ผสมในต้นเดียวกัน

ชื่ออื่น   กันภัย (สระบุรี); ถั่วแปบช้าง (นครราชสีมา)

กันภัย: มีขนคล้ายไหมหนาแน่น หูใบออกเป็นคู่ รูปเคียว หูใบย่อยรูปเส้นด้าย 1 คู่ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ใบประดับรูปไข่ โอบก้านช่อดอก (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. and C. Chermsirivathana. (1971). A second species of Afgekia (Leguminosae). Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh 31(1): 131-133.

Craib, W.G. (1927). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1927: 376-378.

Phan Ke Loc and J.E. Vidal. (2001). Leguminosae-Papilionoideae, Millettieae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 30: 8-15.

Wei, Z. and L. Pedley. (2010). Fabaceae (Afgekia). In Flora of China Vol. 10: 174.

ถั่วแปบช้าง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Afgekia sericea Craib

Fabaceae

ดูที่ กันภัย