สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กันภัย  สกุล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Afgekia Craib

Fabaceae

ไม้เถามีเนื้อไม้ หูใบออกเป็นคู่ ร่วงเร็วหรือติดทน ใบประกอบปลายคี่ เรียงเวียน หูใบย่อยรูปเส้นด้าย ติดเป็นคู่ ใบย่อยเรียงตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือแยกแขนง ใบประดับหุ้มตาดอก ร่วงพร้อมดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปปากเปิด ดอกรูปดอกถั่ว กลีบกลางมีสันนูนคล้ายเดือย (calluses) ที่โคน 1 คู่ เข้าใจว่าเป็นตัวชี้ต่อมน้ำต้อย แผ่นกลีบพับงอกลับ กลีบปีกและกลีบคู่ล่างยาวเท่า ๆ กัน มีก้านกลีบสั้น ๆ กลีบคู่ล่างเชื่อมติดกันรูปคุ่ม เกสรเพศผู้ยาวเท่า ๆ กลีบคู่ล่างหรือยาวกว่าเล็กน้อย ก้านชูอับเรณูแยก 1 อันที่โคน เชื่อมติดกัน 9 อัน รังไข่มีขนยาว มีก้าน ออวุล 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ฝักแข็งแตกยาก เปลือกหนา มี 1-2 เมล็ด เมล็ดมีขั้ว

สกุล Afgekia อยู่ภายใต้เผ่า Milletieae มี 3 ชนิด พบในจีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ชื่อสกุลตั้งตามนายแพทย์ชาวไอริช Arthur Franci George Kerr (1877-1942) ผู้บุกเบิกการสำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในไทย และผู้ก่อตั้งหอพรรณไม้แห่งแรกของไทย หรือพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร (BK) ในปัจจุบัน


เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. and C. Chermsirivathana. (1971). A second species of Afgekia (Leguminosae). Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh 31(1): 131-133.

Craib, W.G. (1927). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1927: 376-378.

Phan Ke Loc and J.E. Vidal. (2001). Leguminosae-Papilionoideae, Millettieae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 30: 8-15.

Wei, Z. and L. Pedley. (2010). Fabaceae (Afgekia). In Flora of China Vol. 10: 174.