สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไก่แดงย่าน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Aeschynanthus pulcher (Blume) G. Don

Gesneriaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 1-6 ซม. ก้านใบยาว 2-6 มม. ช่อดอกไร้ก้านหรือยาวได้ถึง 1 ซม. มี 1-4 ดอก มีขนละเอียด ใบประดับรูปรี ยาว 3-6 มม. กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน 1-3 ซม. สีม่วงอมแดง ปลายจักตื้น ๆ ยาว 1-5 มม. ดอกสีส้มอมแดง หลอดกลีบดอกยาว 4-6.5 ซม. กลีบบนยาว 0.5-1.2 ซม. แฉกลึก 2-4 มม. กลีบล่างรูปไข่แกมสามเหลี่ยม ยาว 0.6-1.2 ซม. มีต่อมด้านใน เกสรเพศผู้คู่หน้ายาว 3-4.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.5 ซม. ผลยาว 20-40 ซม. เมล็ดมีปุ่มกระจาย ขนยาว 6-9 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ว่านไก่แดง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา เวียดนาม และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ขึ้นตามคบไม้หรือโขดหินในป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร

ชื่อพ้อง  Aeschynanthus parvifolius R. Br., Trichosporum pulchrum Blume

ชื่อสามัญ  Lipstick plant

ไก่แดงย่าน: ช่อดอกมี 1-4 ดอก มีขนละเอียด กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด (ภาพ: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A revision of Aeschynanthus (Gesneriaceae) in Thailand. Edinburgh Journal of Botany 64(3): 412-414.