สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ว่านไก่แสด
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Aeschynanthus garrettii Craib

Gesneriaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย ลำต้นมักมีสีม่วง ใบรูปรี รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 7 ซม. ก้านใบยาว 0.2-1 ซม. ช่อดอกมีดอกเดียว ไร้ก้าน ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาว 0.6-1.3 ซม. ก้านดอกยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน กลีบรูปขอบขนานถึงรูปแถบ ยาว 0.5-1.5 ซม. ดอกสีส้มอมแดง หลอดกลีบดอกยาว 3-4 ซม. กลีบบนรูปไข่ ยาว 4.5-8 มม. แฉกลึกประมาณ 3 มม. กลีบล่างคู่ข้างรูปสามเหลี่ยม ยาว 3.5-6 มม. กลีบกลางรูปรี ยาว 5.5-7.5 มม. พับงอกลับ ด้านในมีขนต่อม เกสรเพศผู้คู่หน้ายาว 2.7-3 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.8-1.4 ซม. ผลยาว 6.5-11.5 ซม. เมล็ดมีปุ่มกระจาย ขนยาวประมาณ 1 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ขึ้นบนคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1500-2500 เมตร

ว่านไก่แสด: ลำต้นมักมีสีม่วง ช่อดอกมีดอกเดียว กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน กลีบปากล่างพับงอกลับ (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A revision of Aeschynanthus (Gesneriaceae) in Thailand. Edinburgh Journal of Botany 64(3): 385.