สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตานทราย
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Actinostachys digitata (L.) Wall. ex C. F. Reed

Schizaeaceae

เฟินขึ้นบนพื้นดิน มีเหง้าสั้น ทอดเลื้อย ใบออกเป็นกระจุกที่ปลายเหง้า 4-10 ใบ ตั้งขึ้นคล้ายหญ้า แผ่นใบแบนคล้ายมีปีก เรียวยาว ยาว 15-45 ซม. กว้าง 2-5 มม. ปลายแหลม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบชัด เส้นแขนงใบไม่ชัด แผ่นแข็งเป็นมันวาว บิดเป็นเกลียวเล็กน้อย ด้านล่างมีต่อมขนกระจาย ก้านใบสั้นหรือไม่ชัดเจน อับสปอร์เกิดที่ปลายใบที่แยกเป็น 5-20 แฉก ยาว 2-5 ซม. กลุ่มอับสปอร์เกิดด้านในตลอดความยาวแฉก

พบที่มาดากัสการ์ อินเดีย จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามชายป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล หรือป่าพรุ ความสูงระดับต่ำ ๆ

สกุล Actinostachys Wall. ลักษณะคล้ายสกุล Schizaea ที่ใบแยกแขนง มีมากกว่า 10 ชนิด ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิดคือ A. wagneri (Selling) C. F. Reed พบที่พังงา ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “actinos” แฉกรัศมี และ “stachys” ช่อเชิงลด ตาม ลักษณะอับสปอร์เกิดที่ปลายใบที่แยกเป็นแฉก

ชื่อพ้อง  Acrostichum digitatum L., Schizaea digitata (L.) Sw.

ชื่อสามัญ  Grass fern

ชื่ออื่น   ตานทราย, ตานบิด (ชุมพร); หญ้าตานทราย (สุราษฎร์ธานี)

ตานทราย: ใบออกเป็นกระจุกคล้ายหญ้า อับสปอร์เกิดที่ปลายใบที่แยกเป็น 5-20 แฉก กลุ่มอับสปอร์เกิดด้านในตลอดความยาวใบที่แยกเป็นแฉก (ภาพ: พรุโต๊ะแดง นราธิวาส - ผาทิพย์ ช่วยเนียม)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1979). Schizaeaceae (Schizaea digitata). In Flora of Thailand Vol. 3(1): 58.

Xianchun, Z. and J.T. Mickel. (2013). Schizaeaceae (Schizaea digitata). In Flora of China Vol. 2-3: 122.

ตานบิด
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Actinostachys digitata (L.) Wall. ex C. F. Reed

Schizaeaceae

ดูที่ ตานทราย

หญ้าตานทราย
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Actinostachys digitata (L.) Wall. ex C. F. Reed

Schizaeaceae

ดูที่ ตานทราย