สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่วมเชียงดาว
วันที่ 29 เมษายน 2559

Acer chiangdaoense Santisuk

Sapindaceae

ไม้ต้น ส่วนมากสูง 5-15 ม. ลำต้นมักแคระแกร็น มีขนละเอียดตามกิ่งอ่อน ใบอ่อน และช่อดอก ใบรูปไข่หรือรูปไข่กว้าง ยาว 4-11 ซม. ขอบเรียบ แผ่นใบด้านล่างมีนวล เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 3-4 เส้น คู่ล่างโค้งถึงประมาณกึ่งกลางใบ ช่อดอกคล้ายช่อเชิงหลั่นแยกแขนงสั้น ๆ ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 3.5-8 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 มม. ดอกสีขาว กลีบดอกยาวกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย ช่อผลมักตั้งขึ้น ผลรูปรีเป็นเหลี่ยมมน ยาว 0.5-1 ซม. ปีกยาว 1.4-1.8 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคเหนือที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 1300-2200 เมตร

ก่วมเชียงดาว: ใบรูปไข่หรือรูปไข่กว้าง ช่อดอกคล้ายช่อเชิงหลั่นแยกแขนงสั้น ๆ ช่อผลตั้งขึ้น ผลรูปรีเป็นเหลี่ยมมน (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y.S. (2010). A new species of Acer (Aceraceae) from northern Thailand. Blumea 55(3): 242-245.

Santisuk, T. (1998). A systematic study of the genus Acer (Aceraceae) in Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 46: 93-104.

Xu, T., Y. Chen, P.C. de Jong, H.J. Oterdoom and C.S. Chang. (2006). Aceraceae. In Flora of China Vol. 11: 516-549.