สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หางจระเข้
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Acanthus leucostachyus Wall. ex Nees

Acanthaceae

ไม้ล้มลุก มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น ก้านใบ แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก ใปบระดับ และใบประดับย่อย ไม่มีหนามตามข้อ ขอบใบจักฟันเลื่อยไม่ชัดเจน ปลายจักมีติ่งแหลมอ่อน เส้นแขนงใบมีขนด้านล่าง ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ใบประดับรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 0.5–1.5 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ดอกสีขาว ใบประดับย่อยรูปใบหอก ยาวเท่า ๆ ใบประดับ มีขนครุย กลีบเลี้ยงยาว 1–2 ซม. กลีบดอกกลีบปากล่างยาวประมาณ 2 ซม. ด้านในมีขนยาว ปลายเป็นพูกลม ๆ ขนาดประมาณ 5 มม. ปลายเว้าตื้น เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.2 ซม. อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลรูปรี ยาวประมาณ 1 ซม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เหงือกปลาหมอ, สกุล)

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม ในไทยพบที่เขาใหญ่ จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี และเขาสอยดอย จังหวัดจันทบุรี ขึ้นในป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ความสูง 600–1200 เมตร

หางจระเข้: ขอบใบจักฟันเลื่อยไม่ชัดเจน ปลายจักมีติ่งแหลมอ่อน ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ดอกสีขาว (ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Barker, R.M. (1986). A taxonomic revision of Australian Acanthaceae. Journal of the Adelaide Botanic Gardens 9: 64–75.

Hu, J.Q. & Daniel, T.F. (2011). Acanthaceae (Acanthus). In Flora of China Vol. 19: 379–380.

Ragavan, P. Saxena, Alok, Mohan, P.M., Cayaraj, R.S.C. & Ravichandran, K. (2015). Taxonomy and distribution of species of the genus Acanthus (Acanthaceae) in mangroves of the Andaman and Nicobar Islands, India. Biodiversitas, Vol. 16 (2): 225–237.