สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เหงือกปลาหมอ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Acanthus ebracteatus Vahl

Acanthaceae

ไม้พุ่ม ตามข้อมีหนาม ชี้ลงเล็กน้อย ขอบใบจักลึกหรือตื้น ๆ เป็นหนามแข็ง หรือเกือบเรียบ ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ส่วนมากยาวไม่เกิน 10 ซม. ดอกสีขาว ใบประดับมีอันเดียว ยาวประมาณ 5–7 มม. ใบประดับย่อยรูปไข่ ยาว 3–5 มม. หรือไม่มี ตาดอกยาว 1.8–2.2 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 6–8 มม. กลีบปากล่างยาว 1–1.5 ซม. เกลี้ยงด้านนอก ด้านในมีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ยาว 1.2–1.5 ซม. อับเรณูยาว 3–5 มม. ผลยาว 2–2.5 ซม.

พบที่เอเชียเขตร้อน ออสเตรเลีย และแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าโกงกาง

เหงือกปลาหมอ: A. ebracteatus ดอกสีขาว ไม่มีใบประดับย่อย, cultivated - ราชันย์ ภู่มา

เอกสารอ้างอิง

Barker, R.M. (1986). A taxonomic revision of Australian Acanthaceae. Journal of the Adelaide Botanic Gardens 9: 64-75.

Hu, J.Q. and T.F. Daniel. (2011). Acanthaceae (Acanthus). In Flora of China Vol. 19: 379.

Ng, P.K.L. and N. Sivasothi (eds). (2001). Guide to the Mangroves of Singapore 1: The ecosystem and plant diversity. Singapore: Singapore Science Centre.