สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ชาข่อย
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

Euphorbiaceae

ดูที่ ตำแยแมว