สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ชบาโคม
วันที่ 13 กันยายน 2559

Abutilon megapotamicum (A. Spreng.) A. St.-Hil. & Naudin

Malvaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-2.5 ม. หูใบรูปลิ่มแคบ ยาว 5-6 มม. ใบเรียงเวียน รูปไข่ จัก 3-5 พู ยาว 4-7 ซม. ขอบจักซี่ฟัน ก้านใบยาว 1-1.8 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ รูประฆัง ห้อยลง ก้านดอกยาว 3-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 1.2-2 ซม. กลีบยาวประมาณ 1 ซม. ดอกสีเหลือง กลีบรูปใบพาย ยาว 2-3 ซม. เส้าเกสรสีน้ำตาลแดงเปลี่ยนเป็นสีเข้ม ยาว 3-3.5 ซม. ช่วงเกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3 มม. คาร์เพลมีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมีย 7-10 อัน ไม่ยื่นเลยเกสรเพศผู้ ยอดเกสรเป็นตุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะก่องข้าว, สกุล)

ถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ดอกกินเป็นผักสดหรือปรุงสุก เป็นไม้ประดับ คล้ายกับ A. pictum (Gillies ex Hook.) Walp. ที่มีหลายสายพันธุ์ หลากสี

ชื่อพ้อง  Sida megapotamica A. Spreng.

ชื่อสามัญ  Brazilian bellflower, Flowering maple, Japan lamp, Little imp, Trailing Abutilon, Wisley red

ชื่ออื่น   ชบาโคม, ชบาโคมญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)

ชบาโคม: A. megapotamicum ใบจัก 3-5 พู ขอบจัก ดอกออกเดี่ยว ๆ รูประฆัง ห้อยลง ก้านดอกยาว เส้าเกสรสีน้ำตาลแดงเปลี่ยนเป็นสีเข้ม (ภาพซ้าย: cultivated - ราชันย์ ภูมา); ชบาโคม: A. pictum (ภาพกลางและขวา: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Huxley, A. (1992). The new RHS Dictionary of Gardening. MacMillan Press.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

ชบาโคมญี่ปุ่น
วันที่ 13 กันยายน 2559

Abutilon megapotamicum (A. Spreng.) A. St.-Hil. & Naudin

Malvaceae

ดูที่ ชบาโคม