สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กระเจี๊ยบ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Malvaceae

ดูที่ กระเจี๊ยบมอญกระเจี๊ยบมอญ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Malvaceae

ไม้ล้มลุก ส่วนมากมีขนคล้ายหนามกระจาย ลำต้นกลวง หูใบรูปเส้นด้าย ใบรูปฝ่ามือ มี 3-7 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-30 ซม. ขอบใบจักซี่ฟันห่าง ๆ ก้านใบยาว 7-30 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-5 ซม. ริ้วประดับมี 7-12 อัน รูปแถบ ยาว 0.5-1.8 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 2-3 ซม. มีขนสั้นละเอียดรูปดาวหนาแน่น ดอกสีเหลืองนวล ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 ซม. กลีบรูปไข่กลับ ยาว 3.5-5 ซม. เส้าเกสรยาว 2-2.5 ซม. ผลรูปทรงกระบอก ยาว 10-25 ซม. ปลายมีจะงอย เมล็ดสีน้ำตาลอมเทา ยาว 4-5 มม. มีปุ่มกระจาย

ถิ่นกำเนิดในอินเดีย ปลูกเป็นผักสวนครัวโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือขึ้นเป็นวัชพืช ฝักอ่อนรับประทานเป็นผัก มีสรรพคุณรักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้

ชื่อสามัญ  Lady’s finger, Okra

ชื่ออื่น   กระเจี๊ยบ, กระเจี๊ยบมอญ, มะเขือทะวาย, มะเขือมอญ (ภาคกลาง); มะเขือพม่า, มะเขือมื่น, มะเขือละโว้ (ภาคเหนือ)

กระเจี๊ยบมอญ: หูใบรูปเส้นด้าย ใบรูปฝ่ามือ กลีบดอกมีสีเข้มตรงกลาง ยอดเกสรเพศเมียมี 5 ตุ่ม ผลรูปทรงกระบอก (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Malvaceae. In Flora of China Vol. 12: 283, 285.

มะเขือทะวาย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Malvaceae

ดูที่ กระเจี๊ยบมอญ

มะเขือพม่า
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Malvaceae

ดูที่ กระเจี๊ยบมอญ

มะเขือมอญ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Malvaceae

ดูที่ กระเจี๊ยบมอญ

มะเขือมื่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Malvaceae

ดูที่ กระเจี๊ยบมอญ

มะเขือละโว้
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Malvaceae

ดูที่ กระเจี๊ยบมอญ