สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไส้ปลาเข็ม

ไส้ปลาเข็ม
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Exacum pteranthum Wall. ex G. Don

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-25 ซม. แตกกิ่งช่วงบน ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 1-6 ซม. ปลายแหลม โคนเรียวสอบ เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น ก้านใบสั้นหรือยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกสั้น ก้านดอกเกือบไร้ก้าน ใบประดับคล้ายใบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงแยกเกือบจรดโคน รูปไข่ ยาวประมาณ 6.5 มม. ปลายเรียวแหลม มีครีบเป็นปีก กว้าง 2-2.5 มม. ดอกสีม่วงอมชมพู หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 5 มม. กลีบรูปขอบขนาน ยาวเท่า ๆ หลอดกลีบดอก ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. มีรูเปิดที่ปลาย ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 4 มม. ยอดเกสรจัก 2 พู ผลรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หญ้าเหลี่ยม, สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้นกระจายห่าง ๆ ตามทุ่งหญ้า ชายป่า ความสูง 700-1300 เมตร

ไส้ปลาเข็ม: ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ใบเรียงตรงข้าม เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น กลีบเลี้ยงมีครีบเป็นปีก ปลายเรียวแหลม (ภาพซ้าย: ภูสวนทราย เลย, ภาพขวา: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่; ภาพ: - ปรีชา การะเกตุ)เอกสารอ้างอิง

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 80.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช