สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ใสกลีบ

ใสกลีบ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Lysimachia deltoidea Wight var. cinerascens Franch.

Primulaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 25 ซม. รากเหนียว มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบที่โคนคล้ายเกล็ด มี 1-2 คู่ ใบช่วงบนเรียงตรงข้ามหรือเรียงเวียน รูปรีกว้าง ยาว 1-2.5 ซม. ปลายมนหรือกลม โคนรูปลิ่ม มน หรือกลม บางครั้งด้านบนมีสีน้ำตาลแดง ก้านใบยาว 2-3 มม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกขยายและโค้งในผล ยาว 1-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ปลายแหลมยาว ยาว 4-5 มม. ดอกสีเหลือง หลอดกลีบยาวประมาณ 1 มม. กลีบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายกลีบมน ยาว 5-6.5 มม. แผ่นกลีบมีต่อมใส เกสรเพศผู้ 5 อัน เชื่อมติดกันที่โคนเป็นวง ขนาดประมาณ 1 มม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 2 มม. อับเรณูแตกด้านข้าง รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3.5 มม. ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เหลืองสยาม, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ขึ้นตามชายป่าดิบเขาหรือป่าสน ความสูง 1000-1500 เมตร ส่วน var. deltoidea พบในอินเดีย และศรีลังกา

ใสกลีบ:



เอกสารอ้างอิง

Hu, C.M. (1999). Primulaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 160.

Hu, Q. and S. Kelso. (1996). Primulaceae. In Flora of China Vol. 15: 59.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช