สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แหะ

แหะ
วันที่ 3 มกราคม 2561

Cynometra craibii Gagnep.

Fabaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. ใบประกอบมีใบย่อย 1 คู่ ก้านใบยาว 5-7 มม. ใบย่อยรูปไข่หรือรูปขอบขนาน เบี้ยว โค้งงอ ยาว 4.5-6.5 ซม. ปลายแหลม แหลมยาว หรือยาวคล้ายหาง โคนเบี้ยว ก้านใบย่อยสั้นมาก ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ แกนกลางช่อยาวไม่เกิน 5 มม. ใบประดับรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2 มม. ขอบมีขนครุย ใบประดับย่อยขนาดเล็ก เกลี้ยง ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มม. กลีบดอกยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้มีประมาณ 10 อัน ยาว 2-3 มม. รังไข่เกลี้ยง มีก้านสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียสั้น ฝักแบนคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ยาวประมาณ 5 ซม. ปลายเป็นจะงอยด้านข้าง ผิวเรียบ เปลือกบาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะคะ, สกุล)

พบที่ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่นครพนม ขึ้นตามริมแม่น้ำ ความสูง 100-200 เมตร

แหะ: ใบประกอบแบบมีใบย่อยคู่เดียว เบี้ยว ปลายยาวคล้ายหาง ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ฝักแบน ผิวเรียบ ปลายเป็นจะงอยด้านข้าง (ภาพ: แม่น้ำสงคราม นครพนม - ปรีชา การะเกตุ)เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 46.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช