สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เหียง

เหียง
วันที่ 3 มกราคม 2561

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.

Dipterocarpaceae

ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. เปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาว มีขนยาวและขนรูปดาวตามกิ่ง หูใบด้านนอก แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก หรือเกลี้ยง หูใบรูปใบหอก ยาวได้ถึง 7 ซม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 10-30 ซม. ปลายมน โคนรูปลิ่มกว้างหรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 10-20 เส้น ก้านใบยาว 2.5-6.5 ซม. ช่อดอกยาว 3-10 ซม. ช่ออ่อนมีใบประดับหุ้ม มี 4-7 ดอก เรียงซิกแซ็กด้านเดียว ก้านดอกหนา ยาว 1-2 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. กลีบยาว 2 กลีบ รูปใบหอก ยาว 1-2 ซม. กลีบสั้น 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 4-6 มม. ดอกสีขาวอมชมพู มีสีเข้มด้านใน กลีบรูปใบหอก ยาว 4-6 ซม. ด้านนอกมีขนสั้น เกสรเพศผู้มีประมาณ 30 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น โคนแผ่กว้าง อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. รยางค์รูปเส้นด้าย ยาวประมาณกึ่งหนึ่งของอับเรณู รังไข่มีขนสั้นนุ่ม หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3.5 ซม. ปีกยาว 2 ปีก ยาว 8-15 ซม. ปีกสั้น 3 ปีก รูปรีกว้าง ยาว 1.5-2 ซม. ขอบพับกลับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ยาง, สกุล)

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายูตอนบน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นกระจายหรือเป็นกลุ่มหนาแน่นตามป่าเต็งรัง ป่าสน หรือป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร ทางภาคใต้มักพบกระจายใกล้ริมฝั่งทะเล ซึ่งส่วนต่าง ๆ มักเกลี้ยง ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบทั้งมีขนและเกลี้ยง ต้นที่เกลี้ยงเคยแยกเป็น var. subnudus Ryan & Kerr

ชื่ออื่น   กุง (Malay-Peninsular); เกาะสะเตียง (Lawa-Chiang Mai); คราด (So-Nakhon Phanom); ซาด (Northeastern); ตะแบง (Eastern); ตะลาอ่ออาหมื่อ (Karen-Chiang Mai); ตาด (Chanthaburi, Phitsanulok); ยางเหียง (Chanthaburi, Ratchaburi); ล่าทะยอง (Karen-Chiang Mai); สะแบง (Northeastern, Uttaradit); สาละอองโว (Karen-Kanchanaburi); เห่ง (Lue-Nan); เหียง (ทั่วไป); เหียงพลวง, เหียงโยน (ประจวบคีรีขันธ์)

เหียง: ช่อดอกเกลี้ยงหรือมีขนยาว กลีบดอกบิดเวียน หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลเรียบ ปีกสั้น ขอบพับกลับ (ภาพช่อดอกเกลี้ยง: ผาชนะได อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ; ภาพช่อดอกมีขนยาว: แม่สะนาม เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: ผาแต้ม อุบลราชธานี - มนตรี ธนรส)

เหียงโยน
วันที่ 3 มกราคม 2561

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.

Dipterocarpaceae

ดูที่ เหียง

เหียงกราด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

เหียงขน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

เหียงน้ำมัน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

เหียงพลวง
วันที่ 3 มกราคม 2561

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.

Dipterocarpaceae

ดูที่ เหียงเอกสารอ้างอิง

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 137-138.

Smitinand, T, J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge du Laos et du Vietnam 25: 26-30.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช