สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เหลืองสยาม

เหลืองสยาม  สกุล
วันที่ 3 มกราคม 2561

Lysimachia L.

Primulaceae

ไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่ม กิ่งมักมีต่อมใสหรือมีสี ใบเรียงเวียน เรียงตรงข้าม หรือเรียงรอบข้อ ดอกออกเดี่ยว ๆ ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ช่อกระจะ ช่อซี่ร่ม หรือคล้ายช่อกระจุกแน่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงแฉกลึก ติดทน ดอกรูปกงล้อหรือรูประฆัง หลอดกลีบดอกสั้น กลีบบิดเวียนในตาดอก เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดตรงข้ามกลีบดอก แยกกันหรือเชื่อมติดกันที่โคนแนบติดหลอดกลีบดอก อับเรณูมีรูเปิดที่ปลายหรือแตกตามยาว รังไข่มีช่องเดียว พลาเซนตารอบแกน ยอดเกสรเพศเมียขนาดเล็ก ผลแห้งแตก กลม ๆ มีหลายเมล็ด

สกุล Lysimachia มีประมาณ 180 ชนิด ส่วนใหญ่พบในเขตอบอุ่น ในไทยมี 14 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามกษัตริย์ Lysimachion หรือ Lysimachus ของอาณาจักร Thrace กรีกโบราณ ผู้สามารถยุติความขัดแย้งที่รุนแรงได้ หรืออาจหมายถึงพืชบางชนิดใช้รักษากระดูกแตก


เหลืองสยาม
วันที่ 3 มกราคม 2561

Lysimachia congestiflora Hemsl.

Primulaceae

ไม้ล้มลุก ลำต้นทอดเลื้อย อาจสูงได้ถึง 50 ซม. มีขนยาว มีรากตามข้อ ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่กว้าง ยาว 1-4.5 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนรูปลิ่มถึงกลม แผ่นใบมีขนและต่อมกระจาย เส้นแขนงใบข้างละ 2-4 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 2 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ๆ คล้ายช่อกระจุก เรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 2-4 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ปลายแหลม ยาว 5-8.5 มม. ด้านนอกมีขนประปราย กลีบดอกสีเหลือง โคนด้านในมีสีส้มอมแดง กลีบรูปไข่ ยาว 7-9 มม. มีต่อมกระจาย ด้านนอกมีขนประปราย เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันที่โคนประมาณ 2.5 มม. ก้านชูอับเรณูที่แยกยาว 2.5-4.5 มม. อับเรณูแตกด้านข้างตามยาว รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-7 มม. ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. เมล็ดขนาดเล็ก

พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ขึ้นตามทุ่งหญ้า ชายป่าดิบเขา ความสูงประมาณ 1200 เมตร เป็นไม้ประดับ อาจใช้ชื่อ Lysimachiaprocumbens’ มีหลายสายพันธุ์ ในจีนใช้รักษาแผล ช้ำบวม กระดูกแตก และเคล็ดขัดยอก

ชื่อสามัญ  Creeping Jenny, Outback sunset dense-flowered loosestrife

ชื่ออื่น   เลื้อยขึ้นกอ (ภาคเหนือ); เหลืองสยาม (Bangkok)

เหลืองสยาม: ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ๆ คล้ายช่อกระจุก เรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง เกสรเพศผู้ 5 อัน เชื่อมติดกันที่โคน อับเรณูแตกด้านข้างตามยาว (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Chi-Ming, H. (1999). Primulaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 160-161.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช