สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เหลืองดอย

เหลืองดอย
วันที่ 3 มกราคม 2561

Hypericum wightianum Wall ex Wight & Arn.

Hypericaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 ซม. แตกกิ่งสั้น ๆ ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปไข่กลับ ยาว 1-3 ซม. ปลายส่วนมากกลม โคนกลมหรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 2-3 เส้น ก้านใบสั้นหรือไร้ก้าน ช่อดอกมีหลายดอก ใบประดับรูปไข่ แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ขนาดเล็ก ขอบจักมีขนครุย ก้านดอกสั้น ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. ตาดอกรูปรี กลีบเลี้ยงรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-6 มม. ขอบจักชายครุย มีติ่งเป็นขนต่อม เส้นกลีบ 3-5 เส้น มีต่อมกระจาย กลีบดอกรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-5 มม. เกสรเพศผู้ 7-11 อัน แยกเป็น 3 มัด ยาว 2.5-4 มม. รังไข่รูปไข่กว้าง ก้านเกสรเพศเมียแยก 3 แฉก ผลรูปไข่กว้าง ยาว 3-6 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ บัวทอง, สกุล)

พบที่อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า ลาว และภาคเหนือของไทยที่เชียงใหม่ ขึ้นตามที่โล่งหรือชายป่าดิบเขา ความสูงประมาณ 2500 เมตร คล้ายกับ ละอองทอง H. japonicum Thunb. ที่ก้านเกสรเพศเมียแยก 3 แฉก จำนวนเกสรเพศผู้ไม่มาก แต่ขอบกลีบเลี้ยงเรียบและไม่มีต่อม

เหลืองดอย: ก้านใบสั้นมากหรือไร้ก้าน ขอบกลีบเลี้ยงจักชายครุย มีติ่งเป็นขนต่อม (ภาพซ้าย: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา); ละอองทอง: ขอบกลีบเลี้ยงเรียบและไม่มีต่อม (ภาพขวา: วัดจันทร์ เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Li, X.W. and N. Robson. (2007). Clusiaceae (Hypericum). In Flora of China Vol. 13: 25, 34.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช