สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เสลดพังพอนตัวเมีย

เสลดพังพอนตัวเมีย
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau

Acanthaceae

ดูที่ พญาปล้องทอง


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช