สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือเทพรัตน์

เครือเทพรัตน์
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Thepparatia thailandica Phuph.

Malvaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 20 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 ซม. มีขนรูปดาวตามท้องใบ ก้านใบ ช่อดอก ริ้วประดับ และกลีบเลี้ยง หูใบร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน รูปฝ่ามือ 3-5 พูตื้น ๆ กว้าง 7-12 ซม. ยาว 8-12 ซม. ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ ด้านบนมีต่อมกระจาย ก้านใบยาว 5-10 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะออกตามปลายกิ่ง ห้อยลง ยาวได้ถึง 20 ซม. ก้านดอกยาว 1.5-1.8 ซม. ก้านมีติ่ง ริ้วประดับ 5-7 อัน เชื่อมติดกันที่โคน สีเขียวอมแดง รูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 0.7-1 ซม. ติดทน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แฉกลึก รูปขอบขนาน ยาว 1-1.5 ซม. เส้นกลีบเป็นสัน ดอกสีเหลืองครีมมีปื้นสีแดง มี 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 3-3.5 ซม. ปลายกลีบพับงอ เส้าเกสรยาว 1.5-2 ซม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1 มม. อับเรณูรูปเกือกม้าสีเหลือง รังไข่มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.6 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ตาก เชียงใหม่ ขึ้นตามหุบเขาที่ลาดชันใกล้ลำธารในป่าดิบแล้ง ความสูง 300-700 เมตร

สกุล Thepparatia Phuph. อยู่ในเผ่า Gossypieae มีชนิดเดียว ชื่อสกุลตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เครือเทพรัตน์: ใบเรียงเวียน รูปฝ่ามือ 3-5 พูตื้น ๆ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ห้อยลง ริ้วประดับ 5-7 อัน ดอกสีเหลืองครีมมีปื้นสีแดง ปลายกลีบพับงอ (ภาพ: ท่าสองยาง ตาก - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Phuphathanaphong, L. (2006). Thepparatia (Malvaceae), a new genus from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 195-200.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช