สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือเทพรัตน์
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Thepparatia thailandica Phuph.

Malvaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 20 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 ซม. มีขนรูปดาวตามท้องใบ ก้านใบ ช่อดอก ริ้วประดับ และกลีบเลี้ยง หูใบร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน รูปฝ่ามือ 3-5 พูตื้น ๆ กว้าง 7-12 ซม. ยาว 8-12 ซม. ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ ด้านบนมีต่อมกระจาย ก้านใบยาว 5-10 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะออกตามปลายกิ่ง ห้อยลง ยาวได้ถึง 20 ซม. ก้านดอกยาว 1.5-1.8 ซม. ก้านมีติ่ง ริ้วประดับ 5-7 อัน เชื่อมติดกันที่โคน สีเขียวอมแดง รูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 0.7-1 ซม. ติดทน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แฉกลึก รูปขอบขนาน ยาว 1-1.5 ซม. เส้นกลีบเป็นสัน ดอกสีเหลืองครีมมีปื้นสีแดง มี 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 3-3.5 ซม. ปลายกลีบพับงอ เส้าเกสรยาว 1.5-2 ซม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1 มม. อับเรณูรูปเกือกม้าสีเหลือง รังไข่มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.6 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ตาก เชียงใหม่ ขึ้นตามหุบเขาที่ลาดชันใกล้ลำธารในป่าดิบแล้ง ความสูง 300-700 เมตร

สกุล Thepparatia Phuph. อยู่ในเผ่า Gossypieae มีชนิดเดียว ชื่อสกุลตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เครือเทพรัตน์: ใบเรียงเวียน รูปฝ่ามือ 3-5 พูตื้น ๆ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ห้อยลง ริ้วประดับ 5-7 อัน ดอกสีเหลืองครีมมีปื้นสีแดง ปลายกลีบพับงอ (ภาพ: ท่าสองยาง ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phuphathanaphong, L. (2006). Thepparatia (Malvaceae), a new genus from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 195-200.