สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หูหมี

หูหมี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Pentaphragma begoniifolium (Roxb. ex Jack) Wall. ex G. Don

Pentaphragmataceae

ดูที่ อ้ายเบี้ยว

หูหมี  สกุล
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Thottea Rottb.

Aristolochiaceae

ไม้พุ่มเตี้ย ใบเรียงเวียน เส้นใบรูปฝ่ามือ 3-5 เส้น หรือแบบขนนก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ช่อกระจุก หรือช่อเชิงหลั่น ใบประดับติดตรงข้ามดอก ดอกรูประฆังหรือรูปคนโท กลีบรวมมี 3-4 กลีบ เรียงจรดกัน ปากหลอดกลีบหนาเป็นสัน เกสรเพศผู้มีหลายอัน เรียงหนึ่งหรือหลายวง ก้านชูอับเรณูสั้นมากหรือไร้ก้าน เชื่อมติดก้านเกสรเพศผู้เป็นเส้าเกสร อับเรณูหันออก รังไข่ใต้วงกลีบ มี 4 ช่อง เชื่อมติดกัน ออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรจักเป็นพู ผลแห้งแตกคล้ายผลผักกาดจรดโคน เมล็ดขนาดเล็ก มี 3 สัน มีรอยย่นตามขวางหรือมีตุ่ม

สกุล Thottea มีประมาณ 35 ชนิด พบที่อินเดีย ไห่หนาน พม่า เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยมี 4-5 ชนิด


หูหมี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Thottea parviflora Ridl.

Aristolochiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน ก้านใบ แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก ก้านดอก ใบประดับ และกลีบรวมด้านนอก ใบรูปไข่ รูปไข่กลับ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 15-22 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปลิ่มถึงกลม ก้านใบยาว 5-8 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามลำต้นหรือซอกใบ ช่อยาว 2-3 ซม. ใบประดับรูปไข่หรือรูปใบหอก ยาว 1.5-2 มม. ติดทน ก้านดอกยาว 0.2-1 ซม. ดอกสีชมพู รูปถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม. แยกเป็น 3 กลีบ แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง ไม่มีจานฐานดอก เกสรเพศผู้จำนวนมาก เรียงหลายวง อับเรณูยาวไม่ถึง 1 มม. ปลายมีรยางค์ มีขนคล้ายตะขอ เส้าเกสรยาวประมาณ 2.5 มม. ยอดเกสรเพศเมียจัก 4-8 พู รูปทรงกระบอก ผลเรียว ยาว 4-7 ซม. โคนเรียวแคบ มีสันเป็น 4 เหลี่ยม

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยตั้งแต่ระนองลงไป ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

หูหมี: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามลำต้นหรือซอกใบ ดอกสีชมพู เกสรเพศผู้จำนวนมาก เรียงหลายวง ผลเรียวยาว (ภาพ: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

หูหมีขน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Thottea tomentosa (Blume) Ding Hou

Aristolochiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 50 ซม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 10-15 ซม. ปลายแหลม แหลมยาว หรือมน แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น โคนรูปลิ่ม กลม หรือรูปหัวใจ เบี้ยวเล็กน้อย ก้านใบยาว 4-7 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกใกล้โคนต้น ช่อยาว 5-9 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 4-5 มม. ติดทน ก้านดอกยาว 6-8 มม. ดอกสีน้ำตาลแดงหรืออมเหลือง รูปถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มม. แยกเป็น 3 กลีบ แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง บานออก จานฐานดอกรูปถ้วยแนบติดหลอดกลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน เรียงวงเดียว อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. เส้าเกสรยาวประมาณ 2.5 มม. ยอดเกสรจัก 3 พู เรียวยาว ปลายมีขนรูปตะขอ ผลเรียว ยาว 3.5-5 ซม. มีสันเป็นสี่เหลี่ยม สีน้ำตาลดำหรือม่วง

พบที่อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน บังกลาเทศ พม่า เวียดนาม และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

ชื่อพ้อง  Ceramium tomentosum Blume

ชื่ออื่น   เฒ่านางรุ้ง (หนองคาย); บูดูบูลัง (ระนอง, สงขลา);
หูหมีขน (ทั่วไป)


หูหมีขน: โคนใบรูปหัวใจ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกใกล้โคนต้น ดอกสีน้ำตาลแดงหรืออมเหลือง รูปถ้วย เกสรเพศผู้ 6 อัน ผลเรียวยาวมีสันเป็นสี่เหลี่ยม (ภาพบน: ระนอง, ภาพล่าง: ตรัง; - ราชันย์ ภู่มา)

หูหมี
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Helicteres hirsuta Lour.

Malvaceae

ดูที่ ปอเต่าไห้2เอกสารอ้างอิง

Hou, D. (1984). Aristolochiaceae. In Flora Malesiana Vol. 10: 65-83.

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 22-31.

Yao, T.L. (2013). Nine new species of Thottea (Aristolochiaceae) in Peninsular Malaysia and Singapore, with two taxa in Peninsular Malaysia redefined and a taxon lectotypified. Blumea 58(3): 245-262.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช