สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หูหมีเขา

หูหมีเขา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Weinmannia fraxinea (D. Don) Miq.

Cunoniaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ส่วนมากสูงไม่เกิน 10 ม. หรืออาจสูงได้ถึง 40 ม. หูใบติดระหว่างก้านใบ รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.8 ซม. ร่วงเร็ว ใบประกอบปลายคี่ เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบย่อยมี 3-6 คู่ รูปใบหอก ยาว 2.5-12 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนเบี้ยว ขอบจักมนหรือจักซี่ฟัน เกือบไร้ก้าน ใบปลายรูปไข่แคบ สั้นกว่าใบข้าง ก้านยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ออกเป็นกลุ่ม 1-3 คู่ แต่ละกลุ่มมี 2 หรือ 3 ช่อ ตั้งตรง ยาว 7.5-15 ซม. ก้านช่อยาว 0.3-1.8 ซม. แกนช่อมีขนสั้นนุ่ม ดอกมีเพศเดียวหรือสมบูรณ์เพศ ก้านดอกยาว 1.5-3 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม เรียงซ้อนเหลื่อม ยาวประมาณ 1 มม. โคนมีขน กลีบดอกรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ ยาว 1-2 มม. เกสรเพศผู้ 8-10 อัน เรียง 2 วง ก้านชูอับเรณูยาวกว่ากลีบดอก เป็นหมันในดอกเพศเมีย จานฐานดอกจักเป็นพู รังไข่มี 2 ช่อง พลาเซนตารอบแกนร่วม เป็นหมันในดอกเพศผู้ ก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน ยาวเท่า ๆ กลีบดอก ผลแห้งแตกตามรอยประสาน ยาว 2-6 มม. เปลือกสีแดง มีหลายเมล็ด รูปรี ยาวประมาณ 0.8 มม. ปลายมีกระจุกขนทั้งสองด้าน ขนยาวประมาณ 2 มม.

พบในภูมิภาคมาเลเซีย และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาส ขึ้นตามที่โล่งบนยอดเขา ความสูง 250-1500 เมตร

สกุล Weinmannia L. มีประมาณ 150 ชนิด พบในอเมริกาเขตร้อน มาดากัสการ์ ภูมิภาคมาเลเซีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน Johann Wilhelm Weinmann (1683-1741)

ชื่อพ้อง  Pterophylla fraxinea D. Don, Weinmannia blumei Planch.

ชื่ออื่น   หูหมีเขา, หูหมีต้น (ยะลา)

หูหมีเขา: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ใบประกอบปลายคี่ ขอบใบจักมนหรือจักซี่ฟัน โคนเบี้ยว เกือบไร้ก้าน ผลแห้งแตกตามรอยประสาน ยาว 2-6 มม. เปลือกสีแดง (ภาพ: ฮาลา-บาลา ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Hopkins, H.C.F. (2008). Cunoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(2): 107-110.

Whitmore, T.C. (1972). Cunoniaceae. Tree Flora of Malaya Vol. 1: 179-180.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช