สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หัวอ้ายเป็ด

หัวอ้ายเป็ด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.) Copel.

Cyatheaceae

เฟินต้น สูงได้ถึง 10 ม. ปลายยอดมีเกล็ดสีน้ำตาล รูปแถบ ยาว 1.7-4 ซม. ลำต้นมีรากเป็นเส้นแข็งหนาแน่น ใบประกอบ 2 ชั้น ก้านใบสีน้ำตาลเข้ม ยาว 0.5-1 ม. โคนมีหนามสั้น ๆ และเกล็ดสีน้ำตาลรูปแถบ ยาว 3-4 ซม. ขอบมีขนแข็ง แผ่นใบกว้าง 1.5-1.7 ม. ยาว 2-3.5 ม. ใบย่อยชั้นที่หนึ่งรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก มีข้างละ 8-13 ใบ เรียงสลับ ใบย่อยชั้นที่สองรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 1.4-3 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนกึ่งตัด ขอบแฉกลึกจรดแกนใบย่อย แฉกรูปขอบขนานถึงรูปเคียว ปลายมน ขอบจักมน ไม่มีก้านใบย่อย แผ่นใบบาง ด้านล่างมีนวล เส้นกลางใบเกลี้ยงถึงมีขนประปราย เส้นแขนงใบแบบขนนก กลุ่มอับสปอร์กลม ไม่มีเยื่อคลุม เรียงเป็นแถวสองข้างของเส้นกลางพู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กูดต้น, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า ลาว ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบหนาแน่นทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามสันเขา ไหล่เขา หรือใกล้ลำธารใน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ความสูง 800-1700 เมตร

ชื่อสามัญ  Blue tree fern

หัวอ้ายเป็ด: แผ่นใบด้านล่างมีนวล กลุ่มอับสปอร์เรียงเป็นแถวสองข้างของเส้นกลางพู (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ธรรมรัตน์ พุทธไทย)เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1979). Cyatheaceae. In Flora of Thailand Vol. 3(1): 106-107.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช