สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หอมหมื่นลี้

หอมหมื่นลี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Osmanthus fragrans Lour.

Oleaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. กิ่งมีช่องอากาศ ใบเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5-15 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่มแคบ แผ่นใบหนา ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย เส้นแขนงใบข้างละ 9-10 เส้น ก้านใบยาว 0.5-2.5 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุก ใบประดับเกลี้ยง รูปไข่ ยาว 2-4 มม. ก้านดอกยาว 0.4-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง หลอดกลีบยาวประมาณ 0.5 มม. มี 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยมยาวเท่า ๆ หลอดกลีบ ดอกสีขาว รูประฆัง หลอดกลีบดอกยาว 1-1.5 มม. มี 4 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมในตาดอก กลีบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ปลายกลม ยาว 2-3 มม. เกสรเพศผู้ 2 อัน ติดเหนือหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 0.5 มม. อับเรณูติดด้านหลัง ยาวประมาณ 1 มม. ปลายมีรยางค์เล็ก ๆ รังไข่สูงประมาณ 1.5 มม. มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสูงประมาณ 0.5 มม. ยอดเกสรแยก 2 แฉก ผลผนังชั้นในแข็ง รูปรี เบี้ยว ยาว 1-2 ซม. ปลายแหลม

พบที่อินเดีย เนปาล พม่า จีนตอนใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และกัมพูชา ในไทยพบที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามป่าดิบเขาสูง ใกล้แอ่งน้ำซับ ความสูง 2400-2550 เมตร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ มีหลายพันธุ์ หลากสี กลิ่นหอมแรง

สกุล Osmanthus Lour. มีประมาณ 30 ชนิด พบในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในจีน ในไทยมี 3 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “osme” กลิ่นหอม และ “anthos” ดอก

ชื่อสามัญ  Fragrant tea olive, Sweet olive, Sweet Osmanthus, Tea olive

ชื่ออื่น   สารภีอ่างกา, หอมหมื่นลี้ (ทั่วไป)

หอมหมื่นลี้: กิ่งมีช่องอากาศ ใบเรียงตรงข้าม ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย ช่อดอกออกเป็นกระจุก กลีบดอก 4 กลีบ ผลรูปรี เบี้ยว (ภาพซ้าย: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่, ภาพดอก - ราชันย์ ภู่มา, ภาพผล - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพขวา: cultivated - ปรีชา การะเกตุ)เอกสารอ้างอิง

Chang, M.C., L.C. Chiu, Z. Wei and P.S. Green. (1996). Oleaceae. In Flora of China Vol. 15: 286, 292.

Green, P.S. (2000). Oleaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(2): 279.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช