สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หยาดนภา

หยาดนภา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Onosma burmanica Collett & Hemsl.

Boraginaceae

ไม้ล้มลุก อาจสูงได้มากกว่า 1 ม. มีขนยาวหนาแน่นตามกิ่งอ่อน ช่อดอก และกลีบเลี้ยง ใบที่โคนต้นจำนวนมาก แห้งติดทน ใบรูปใบหอก ยาว 6-11 ซม. แผ่นใบด้านบนมีขนสาก ด้านล่างมีขนแบบใยไหม ใบบนลำต้น ยาว 3-7 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ยาว 10-30 ซม. ช่อกระจุกย่อยแบบช่อปลายม้วน ยาว 3-5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน รูปแถบ ยาว 0.8-1 ซม. ดอกรูปกรวยคว่ำ สีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน กว้าง 5-7 มม. ยาว 1-1.3 ซม. ด้านในมีขนอุยเรียงเป็นรูปแถบสั้น ๆ ใกล้โคนกลีบ ต่อมน้ำต้อยจักเป็นพูขนาดเล็ก มีขนอุย เกสรเพศผู้ 5 อัน ยื่นเลยหลอดกลีบ มีขน อับเรณูเรียงติดกันเป็นหลอด ก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลย่อยแเบบเปลือกแข็งเมล็ดล่อนมี 4 ผล รูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 3-3.5 ซม. สีน้ำตาล มีตุ่มกระจาย

พบที่พม่า และภาคเหนือตอนล่างของไทยที่ดอยหัวหมด จังหวัดตาก ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 900-1000 เมตร

สกุล Onosma L. มีประมาณ 145 ชนิด พบในแถบประเทศตะวันออกกลาง อินเดีย ทิเบต จีน และพม่า ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลเป็นภาษากรีกที่ใช้เรียกชนิด O. echioides L. หรือ stone bugloss

หยาดนภา: ถิ่นที่อยู่ตามที่โล่งบนเขาหินปูน ใบที่โคนต้นแห้งติดทน ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ช่อกระจุกย่อยแบบช่อปลายม้วน ดอกรูปกรวยคว่ำ อับเรณูเรียงติดกันเป็นหลอด (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก - ปรีชา การะเกตุ)เอกสารอ้างอิง

Zhu, G., H. Riedl and R.V. Kamelin. (1995). Boraginaceae. In Flora of China Vol. 16: 348.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช