สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หม้อแกงลิงเล็ก

หม้อแกงลิงเล็ก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes gracilis Korth.

Nepenthaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 10 ม. เถาเป็นรูปสามเหลี่ยม มีครีบเชื่อมโคนใบ ใบรูปแถบ ยาว 10-18 ซม. โคนสอบโอบลำต้น เส้นใบข้างละ 4-6 เส้น หม้อล่างรูปคนโท สูง 5-7 ซม. ด้านนอกสีน้ำตาลแดงอมม่วง มีขนประปราย ด้านในสีเขียวนวล สันครีบกว้าง 1-5 มม. ปากหม้อรูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 1.5 ซม. ขอบบาง หนา 2-5 มม. สีเขียวมีแต้มสีน้ำตาลอมม่วง ฝาหม้อรูปไข่กว้าง ยาว 1-3 ซม. มีต่อม 3-30 ต่อม สายหม้อยาว 5-10 ซม. หม้อบนคล้ายหม้อล่าง สูง 7-13 ซม. ด้านนอกสีเขียวอมเหลือง สายหม้อยาวกว่าหม้อเล็กน้อย ช่อดอกยาว 13-30 ซม. ก้านช่อดอกยาว 3-5 ซม. มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดง ก้านดอกยาวประมาณ 0.6-1.7 ซม. กลีบรวมรูปรี ยาว 2.5-3 มม. สีแดงคล้ำ เส้าเกสรเพศผู้ยาว 1-1.2 มม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ของไทยที่พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ขึ้นตามชายป่าพรุ พื้นที่ชุ่มน้ำ หรือสันเขามีความชื้นสูง ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร

ชื่ออื่น   หม้อแกงลิงเล็ก (ทั่วไป), หม้อข้าวหม้อแกงลิง (นราธิวาส)

หม้อแกงลิงเล็ก: โคนสอบเรียวโอบลำต้น หม้อล่างรูปคนโท ฝาหม้อรูปไข่กว้าง (ภาพ: จะนะ สงขลา - มานพ ผู้พัฒน์)เอกสารอ้างอิง

Catalano, M. (2010). Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague.

Cheek, M. and M. Jebb. (2001). Nepenthaceae. In Flora Malesiana Vol. 15: 67-69.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช