สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หม้อแกงลิงเขา

หม้อแกงลิงเขา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes sanguinea Lindl.

Nepenthaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 6 ม. ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีต่อมสีแดงกระจาย ใบรูปใบหอก ยาวได้ถึง 20 ซม. ใบตามลำต้นช่วงปลายมีขนาดเล็ก โคนสอบโอบรอบต้น เส้นใบข้างละ 2 เส้น หม้อล่างรูปทรงกระบอกแกมรูปคนโท ยาว 13-25 ซม. ด้านนอกสีม่วงอมแดง มีขนสั้นกระจาย ด้านในสีเขียวนวล มีจุดสีแดงอมม่วง สันปีกกว้าง 2-5 มม. ขอบจักชายครุย ยาว 4-6 มม. ปากหม้อรูปไข่ ยาว 1.3-7 ซม. ขอบกว้างได้ถึง 1.2 ซม. ฝาหม้อรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1.5-6.5 ซม. มีต่อมประปราย หม้อบนคล้ายหม้อล่าง ยาว 13-27 ซม. คอดเล็กน้อย ด้านนอกสีเขียว สันปีกจักชายครุย ช่อดอกยาว 35-65 ซม. ก้านช่อยาว 10-33 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 5 มม. ก้านดอกยาว 0.3-1.2 ซม. กลีบรวมรูปรี ยาว 2-3 มม. เส้าเกสรเพศผู้ยาว 2-3.5 มม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1200-1500 เมตร บางครั้งพบอิงอาศัยบนคาคบไม้

หม้อแกงลิงเขา: หม้อล่างรูปทรงกระบอกแกมรูปคนโท ฝาหม้อรูปรีหรือรูปไข่ (ภาพ: เขา 1490 ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Catalano, M. (2010). Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague.

Cheek, M. and M. Jebb. (2001). Nepenthaceae. In Flora Malesiana Vol. 15: 131-133.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช