สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หม้อแกงค่าง

หม้อแกงค่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes ampullaria Jack

Nepenthaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 10 ม. ลำต้นแตกแขนงจำนวนมาก ใบรูปใบหอก ใบที่โคนยาว 2-5 ซม. ใบบนลำต้นยาวได้ถึง 33 ซม. โคนสอบ โอบรอบต้นเป็นครีบ เส้นใบข้างละ 3-5 เส้น หม้อล่างรูปถัง เบี้ยว สีเขียวอ่อนหรือครีม มีสีแดงเข้มหรือสีชมพูแซม สูง 2-10 ซม. สันปีกกว้างประมาณ 1.5 ซม. ขอบจักชายครุย ยาว 0.5-1 ซม. ปากหม้อรูปไข่ ขอบปากกว้าง 0.5-1.5 ซม. ฝาหม้อรูปใบหอกกลับ ยาว 2-4 ซม. ใต้ฝามีต่อม 5-12 ต่อม โคนมีเดือยยาวได้ถึง 1 ซม. สายหม้อยาวได้ถึง 20 ซม. หม้อบนส่วนมากไม่พัฒนาหรือลดรูปคล้ายรูปแตร ยาวประมาณ 2 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 40 ซม. ช่อที่โคนก้านช่อสั้น ช่อช่วงปลายก้านช่อยาว 8-50 ซม. ใบประดับรูปใบพาย ยาว 0.5-1.2 ซม. ก้านดอกยาว 5-8 มม. ดอกสีเขียวหรืออมเหลือง มีขนสีแดง กลีบรูปรี ยาว 4-5 มม. เส้าเกสรเพศผู้ยาว 3-5 มม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง, สกุล)

พบในภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี และภาคใต้ของไทยที่ พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามที่โล่ง ที่ชุ่มน้ำ หรือใต้ร่มในป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อสามัญ  Flask-shaped pitcher plant

ชื่ออื่น   ช่อหม้อแกง, หม้อแกงค่าง, หม้อแกงลิง (ปัตตานี); บลางอกึกอ (มาเลย์-ปัตตานี)

หม้อแกงค่าง: ลำต้นแตกแขนงจำนวนมาก โคนใบสอบ โอบรอบต้นเป็นครีบ หม้อล่างรูปถัง ขอบสันปีกจักชายครุย ขอบปากกว้าง ฝาหม้อรูปใบหอกกลับ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

หม้อแกงค่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ดูที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิงเอกสารอ้างอิง

Catalano, M. (2010). Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague.

Cheek, M. and M. Jebb. (2001). Nepenthaceae. In Flora Malesiana Vol. 15: 32-34.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช