สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หมันทะเล

หมันทะเล
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Cordia subcordata Lam.

Boraginaceae

ไม้พุ่มถึงไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. เนื้อไม้สีส้ม ใบรูปไข่หรือรูปรี ยาว 8-20 ซม. ปลายมน กลม หรือแหลมสั้น ๆ โคนใบมนถึงกลม เส้นแขนงใบข้างละ 4-6 เส้น ก้านใบยาว 2-8 ซม. ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง ก้านช่อยาวประมาณ 2 ซม. มีได้ถึง 20 ดอก ก้านดอกยาวได้ถึง 1 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1-2 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกสั้น ๆ ไม่เท่ากัน ดอกรูปแตร สีส้ม ยาว 3-5 ซม. ย่น ปลายแยกเป็น 5-8 กลีบ รูปกลม ๆ เกสรเพศผู้เท่าจำนวนกลีบดอก ติดที่โคนกลีบดอกใกล้ปากหลอดกลีบ เกสรเพศเมียยาว 2-3 ซม. ผลมีกลีบเลี้ยงที่เจริญหุ้มจนมิด รูปไข่กลับ ยาว 2-3 ซม. ผนังผลแข็งเป็นคอร์ก มี 1-4 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ คอร์เดีย, สกุล)

พบในแอฟริกา อินเดีย ไห่หนาน กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามชายหาดที่เป็นทรายหรือโขดหิน มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดและแก้อักเสบ

ชื่อสามัญ  Glueberry, Narrow-leafed bird lime tree, Sea trumpet, Snottygobbles

หมันทะเล: ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง หลอดกลีบเลี้ยงยาว ปลายแยกเป็นแฉกสั้น ๆ ไม่เท่ากัน ดอกรูปแตร ย่น เกสรเพศผู้ติดที่โคนกลีบดอกใกล้ปากหลอดกลีบ ผลมีกลีบเลี้ยงที่เจริญหุ้มจนมิด (ภาพ: ขนอม นครศรีธรรมราช - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Johnston, I. (1951). Studies in the Boraginaceae, xx: Representatives of three subfamilies in Eastern Asia. Journal of the Arnold Arboretum 27: 2-12.

Riedl, H. (1997). Boraginaceae. In Flora Malesiana Vol. 13: 68-79.

Zhu, G., H. Riedl and R.V. Kamelin. (1995). Boraginaceae. In Flora of China Vol. 16: 331-332.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช