สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หนอนตายหยาก3

หนอนตายหยาก3
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Stemona tuberosa Lour.

Stemonaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาว 2-5 ม. ใบเรียงตรงข้ามหรือเรียงรอบข้อ บางครั้งเรียงเวียนช่วงโคนต้น รูปไข่กว้าง ยาว 10-21 ซม. โคนรูปหัวใจตื้น ๆ เส้นแขนงใบ 13-15 เส้น ก้านใบยาว 6-10 ซม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ก้านช่อยาว 0.8-3.5 ซม. มีหนึ่งหรือหลายดอก ใบประดับยาว 0.5-2.5 ซม. ดอกสีเขียวอมเหลือง โคนมีปื้นสีน้ำตาลแดง ก้านดอกยาว 0.5-1.8 ซม. กลีบรวมรูปใบหอกปลายแหลม กว้าง 5-6 มม. ยาว 2.5-3.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาวได้ถึง 3 ซม. รวมปลายแกนอับเรณูรูปลิ่มที่ยาวกว่า 2 ซม. มีรยางค์คล้ายเดือย ยาว 5-6 มม. ก้านชูอับเรณูยาว 1-2 มม. ผลรูปไข่แคบ ยาว 2-4.5 ซม. มี 10-20 เมล็ด สีน้ำตาล ยาว 1-1.2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือปุง, สกุล)

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ ไต้หวัน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นหลากหลายสภาพป่า หรือบนเขาหินปูน ความสูง 200-1200 เมตร รากมีสรรพคุณต้านเชื้อแบคทีเรีย บรรเทาอาการไอ ฆ่าพยาธิ และฆ่าแมลงศัตรูพืช

ชื่ออื่น   กะเพียด (ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์); ปุงช้าง (ภาคเหนือ); หนอนตายหยาก (แม่ฮ่องสอน)

หนอนตายหยาก: S. tuberosa ใบเรียงตรงข้ามหรือเรียงรอบข้อ บางครั้งเรียงเวียนช่วงโคนต้น โคนรูปหัวใจตื้น ๆ กลีบรวมรูปใบหอกปลายแหลม ปลายแกนอับเรณูรูปลิ่ม (ภาพ: cultivated - ปาจรีย์ อินทะชุบ)เอกสารอ้างอิง

Duyfjes, B.E.E. and P. Inthachub. (2011). Stemonaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 80, 91-94.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช