สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หนอนตายหยาก1

หนอนตายหยาก1
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Clitoria hanceana Hemsl.

Fabaceae

ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น หูใบด้านนอก แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก หูใบรูปใบหอก ยาว 0.6-1 ซม. หูใบย่อยยาวประมาณ 4 มม. ใบประกอบมี 3 ใบย่อย ก้านใบประกอบยาว 0.5-2 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 6-11 ซม. ปลายแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนมน ก้านใบย่อยยาว 2-4 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบ มี 1-3 ดอก ใบประดับรูปไข่ ยาว 3.5-4 มม. ใบประดับย่อยเรียวแคบและยาวกว่าใบประดับเล็กน้อย กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันประมาณ 1 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 0.8-1.2 ซม. ดอกสีครีม ยาว 3-3.5 ซม. กลีบกลางรูปไข่กลับ โคนเรียวแคบ กลีบคู่ข้างและกลีบปีกขนาดเล็ก มีก้านสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมติดกัน 9 อัน ยาวประมาณ 2 ซม. รังไข่มีขนหนาแน่น เกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ยอดเกสรเพศเมียขนาดเล็ก ฝักรูปแถบ ยาว 5-7 ซม. ปลายมีจะงอย มี 2-7 เมล็ด รูปรี ยาวประมาณ 4 มม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ อัญชัญ, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามที่โล่งในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูงระดับต่ำ ๆ

หนอนตายหยาก: ใบประกอบมี 3 ใบย่อย กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันประมาณ 1 ซม. กลีบกลางรูปไข่กลับ กลีบคู่ข้างและกลีบปีกขนาดเล็ก (ภาพบน: มุกดาหาร - ปรีชา การะเกตุ)เอกสารอ้างอิง

Sa, R. and M.G. Gilbert. (2010). Fabaceae (Clitoria) in Flora of China Vol. 10: 200-201.

Thuân, N.V. (1979). Leguminosae-Phaseoleae. Flore du Cambodge du Laos et du Vietnam 17: 49-50.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช