สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าเทียน

หญ้าเทียน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Impatiens chinensis L.

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูง 30-80 ซม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปแถบ ยาว 3-6 ซม. ปลายแหลม โคนกว้าง ตัดหรือเว้าเป็นติ่ง แผ่นใบด้านบนมีขนประปราย ด้านล่างมีนวล เกือบไร้ก้าน โคนก้านใบมีต่อม 1 คู่ ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-4 ซม. มีขนเรียงแถวเดียวด้านข้างทั้งสองด้าน ดอกสีม่วงอมชมพู กลีบเลี้ยง 2 กลีบ รูปแถบ ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายมีติ่งแหลม กลีบปากมีเดือยยาว โค้งงอ ยาว 2-3 ซม. กลีบดอกกลีบกลางกลม ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายมีติ่ง กลีบปีกแฉกลึก ยาวประมาณ 1.5 ซม. คู่นอกแผ่กว้าง คู่ในรูปไข่กลับ ขนาดเล็ก เป็นติ่งใกล้โคน ผลเต่งกลาง เกลี้ยง เมล็ดสีดำ เป็นมัน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทียน, สกุล)

พบที่อินเดีย ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นหนาแน่นตามที่ชื้นแฉะ ทุ่งหญ้าในป่าเต็งรังและป่าสนเขา หรือบนที่โล่งเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่อสามัญ  Chinese balsam

ชื่ออื่น   เทียนจีน (ทั่วไป); หญ้าเทียน (เลย)

หญ้าเทียน: ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก โคนเว้าเป็นติ่ง เกือบไร้ก้าน กลีบปากมีเดือยโค้งงอ กลีบดอกกลีบกลางปลายมีติ่งแหลม กลีบปีกคู่ในขนาดเล็ก คู่นอกแผ่กว้าง (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

หญ้าเทียนดอกขาว
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Impatiens oreophila Triboun & Suksathan

Balsaminaceae

ดูที่ หญ้าเทียนหางสั้น

หญ้าเทียนหางสั้น
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Impatiens oreophila Triboun & Suksathan

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-45 ซม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปแถบ ยาว 3-12 ซม. ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนเว้ารูปหัวใจหรือโอบลำต้น แผ่นใบด้านล่างมีนวล โคนก้านใบมีต่อม 1 คู่ ชี้ลง ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2 ดอก ตามซอกใบ ใบประดับขนาดเล็กติดที่โคน ก้านดอกยาว 1.5-4 ซม. มีขนเรียงเป็นแถวทั้งสองด้าน ดอกสีขาวอมเขียว กลีบเลี้ยง 2 กลีบ รูปแถบ ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายมีติ่งแหลม โคนกลีบปากมีลายร่างแหสีแดง เดือยหนา โค้งงอ ยาว 1.5-2 ซม. ปลายทู่ กลีบดอกกลีบกลางรูปกลมหรือรูปหัวใจกลับ กว้างประมาณ 8 มม. ยาวประมาณ 7 มม. ปลายมีติ่งแหลม เป็นสันตื้น ๆ จรดโคน กลีบปีกแยกกัน กลีบคู่นอกรูปไข่กลับ ยาว 1-1.2 ซม. โคนด้านในมีสีม่วงแซม กลีบคู่ในคล้ายรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ปลายมน ผลเต่งกลาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทียน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1300-1400 เมตร คล้ายหญ้าเทียน I. chinensis L. แต่เดือยสั้นกว่า และปลายทู่ และคล้ายเทียนทุ่งค่าย I. reticulata Wall. ที่ดอกสีชมพู พบที่ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง และทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นในความสูงระดับต่ำ ๆ คำระบุชนิดหมายถึง ถิ่นที่อยู่ตามภูเขาสูง

ชื่ออื่น   หญ้าเทียนดอกขาว, หญ้าเทียนหางสั้น (ทั่วไป)

หญ้าเทียนหางสั้น: ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก โคนเว้ารูปหัวใจหรือโอบลำต้น ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2 ดอก ตามซอกใบ เดือยโค้งงอ ปลายทู่ โคนกลีบปากมีลายร่างแหสีแดง (ภาพ: เขาเรดาร์ กาญจนบุรี - ปรีชา การะเกตุ); เทียนทุ่งค่าย: ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก เกือบไร้ก้าน ดอกออกเดี่ยว ๆ สีชมพู (ภาพ: ทุ่งค่าย ตรัง - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)เอกสารอ้างอิง

Shimizu, T. (1970). Contributions to the Flora of Southeast Asia II: Impatiens of Thailand and Malaya. Tonan Ajia Kenkyu (Southeast Asian Studies) 8(2): 190-191.

Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(1): 170-172.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช