สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าดอกคำ

หญ้าดอกคำ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Hypoxis aurea Lour.

Hypoxidaceae

ไม้ล้มลุก เหง้ากลมหรือรูปรี ลำต้นสูง 2.5-10 ซม. มีขนยาวสีขาวตามแผ่นใบ ใบประดับ ช่อดอก และกลีบรวมด้านนอก ใบมี 4-12 ใบ รูปแถบ ยาว 7-30 ซม. ปลายแหลมยาว โคนโอบรอบลำต้น ไร้ก้าน บาง ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 1-4 ช่อ แต่ละช่อมี 1-2 ดอก ใบประดับ 2 ใบ รูปใบหอก กลีบรวม 6 กลีบ สีเหลือง แยกกัน เรียงซ้อนเหลื่อมที่โคน กลีบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 0.6-1 ซม. เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดที่โคนกลีบรวม ก้านชูอับเรณูยาวเท่า ๆ อับเรณู อับเรณูติดที่ฐาน ยาวประมาณกึ่งหนึ่งของกลีบรวม โคนเป็นเงี่ยงลูกศร รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ มี 3 ช่อง ยาว 3-6 มม. มีขนยาว ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรจัก 3 พู ผลแห้งแตก รูปกระบอง ยาว 0.6-1.2 ซม. มี 3 ซีก เมล็ดจำนวนมาก กลม ผิวมีตุ่มกระจาย

พบที่อินเดีย ปากีสถาน ภูฏาน เนปาล จีนตอนใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวกินี ในไทยพบทุกภาค ขึ้นทั้งในป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ หรือทุ่งหญ้าที่เปิดโล่ง ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร สารสกัดจากรากบำรุงกำลัง มีสรรพคุณกระตุ้นความต้องการทางเพศ

สกุล Hypoxis L. มี 50-100 ชนิด พบทั้งในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ยกเว้นในยุโรป ในไทยมี 2-3 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “hypo” ใต้ และ “oxys” แหลม ตามลักษณะของใบ

ชื่อพ้อง  Curculigo graminifolia Nimmo

ชื่อสามัญ  Star grass

ชื่ออื่น   ตาลเดี่ยว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); หญ้าดอกคำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ)

หญ้าดอกคำ: ใบเรียวยาวเรียงรอบต้น ช่อดอกมี 1-2 ดอก กลีบรวมแยกกัน เรียงซ้อนเหลื่อมที่โคน เกสรเพศผู้ติดที่โคนกลีบรวม โคนอับเรณูเป็นเงี่ยงลูกศร (ภาพ: เขาพนมเบญจา กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Ji, Z. and A.W. Meerow. (2000). Amaryllidaceae. In Flora of China Vol. 24: 273.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช