สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าดอกขน

หญ้าดอกขน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Ipomoea triloba L.

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 5 ม. ก้านช่อดอกและก้านดอกเป็นเหลี่ยม มีตุ่มกระจายห่าง ๆ ใบรูปไข่กว้างถึงกลม หรือจัก 3 พู ยาว 2.5-7 ซม. โคนรูปหัวใจ ก้านใบยาว 2.5-6 ซม. ช่อดอกมีหนึ่งหรือหลายดอก ก้านช่อยาว 2.5-5.5 ซม. ใบประดับรูปใบหอกขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 5-7 มม. กลีบเลี้ยงเกลี้ยงหรือมีขนยาวด้านนอก ขอบมีขนครุย ปลายมีติ่งแหลม คู่นอกรูปขอบขนาน สั้นกว่าคู่ในเล็กน้อย คู่ในรูปรี ยาว 7-8 มม. ดอกรูปแตร สีชมพูหรืออมม่วง ยาว 1.5-2 ซม. รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ผลรูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. มีขนแข็งสั้น เมล็ดเกลี้ยง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผักบุ้ง, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในแถบหมู่เกาะเวสต์อินดีส ขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไปในเขตร้อน

ชื่อสามัญ  Bareet grass, Rice grass, Southern cut grass, Swamp rice grass

ชื่ออื่น   หญ้าคมบาง (นครศรีธรรมราช); หญ้าไซ (กรุงเทพฯ)

หญ้าดอกขน: ใบรูปไข่กว้างหรือจัก 3 พู กลีบเลี้ยงเกลี้ยงหรือมีขนยาวด้านนอก ขอบมีขนครุย ปลายมีติ่งแหลม ดอกรูปแตร ผลรูปกลม ๆ มีขนแข็งสั้น (ภาพ: แม่สอด ตาก - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 425.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช