สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หงอนไก่ใบเล็ก

หงอนไก่ใบเล็ก
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera fomes Buch.-Ham.

Malvaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปไข่กลับ ยาว 8-17 ซม. ปลายและโคนแหลมหรือมน แผ่นใบและก้านใบหนา ยาวได้ถึง 2 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 7 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงสีเขียวอมเหลืองหรืออมชมพู ยาว 3-4 มม. มี 5 กลีบ แฉกลึกประมาณหนึ่งส่วนสาม อับเรณู 8-10 อัน ผลย่อยรูปรีหรือกลม ยาว 2-5 ซม. มีสันตามยาว เกลี้ยง ผิวด้าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หงอนไก่ทะเล, สกุล)

พบที่อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน บังกลาเทศ พม่า และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าโกงกาง

ชื่ออื่น   ดุหุนใบเล็ก, หงอนไก่ใบเล็ก (ภาคใต้)

หงอนไก่ใบเล็ก: แผ่นใบด้านล่างมีเกล็ดขุย ๆ ผลย่อยรูปรีหรือกลม ผิวด้าน (ภาพ: ระนอง - ราชันย์ ภู่มา)เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2011). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 575.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช